Kjøp av møbler

Her finner du informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av møbler.

Informasjon om risiko i leverandørkjeden

Møbelindustrien omfatter et bredt spekter av produkter, materialer og produksjonsprosesser. Møbler kan lages av alt fra plast og tre til metall eller glass, og følgelig varierer verdikjeder og arbeidsforhold sterkt avhengig av det bestemte produktet.

Møbelindustrien er i mange tilfeller arbeidsintensiv, med mye manuelt arbeid. Det er mange land som er involvert i møbelindustrien på et generelt nivå. Likevel er produktene som er inkludert i denne kategorien, i stor grad utformet og produsert i skandinaviske land. Komponenter er også i høy grad hentet fra europeiske land, og til dels fra asiatiske land. Hvis komponenter er hentet fra asiatiske land, øker risikoen for brudd på arbeidstakerrettigheter og dårlige arbeidsforhold. På råvarenivå er sporbarheten begrenset. Dermed har risikoen en tendens til å øke lenger ned i leverandørkjeden, i utviklingsland med svake juridiske institusjoner og begrenset rettssikkerhet. Det er derfor viktig å huske på at risikoen kan variere vesentlig avhengig av hvor komponenter og råvarer er produsert.

Risikonivå for brudd på menneskerettigheter i leverandørkjeden til møbler

Matrisen under angir risikonivået for brudd på grunnleggende menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden. I tabellen under angis noen spesifikke produkter innen produktkategorien møbler, som ble plukket ut for nærmere risikovurdering.

Produkt Sammenstilling Komponent Råvare
Møbler Lav risiko Middels høy risiko Høy risiko
Kontorstoler Lav risiko Middels høy risiko Høy risiko
Studentstoler Lav risiko Middels høy risiko Høy risiko
Skrivebord Lav risiko Middels høy risiko Høy risiko
Møtebord Lav risiko Middels høy risiko Høy risiko
Hyller og skap Lav risiko Middels høy risiko Høy risiko
Lyskilder Høy risiko Høy risiko Svært høy risiko

 

Risikovurderingen viser at det totalt sett er lav til høy risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av møblene angitt over. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden. Merk at risikoen vil kunne variere for andre type møbler enn de som angis her. 

Skrivebord

Ettersom flere ledd i leverandørkjedene befinner seg i EU og ofte i Skandinavia, er risikoen relativt lav, både sosialt og for miljøet. På komponentnivå øker risikoen. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden til skrivebord:

Sammenstilling Komponent Råvare

Repetitive bevegelser

Gifteksponering og -utslipp

Diskriminering og misbruk av minoriteter

Produkter avledet fra tre, metall, plast, tekstil, elektronikk

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Diskriminering/misbruk av minoriteter

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Dårlig helse og sikkerhet

Gifteksponering og -utslipp

Brann og eksplosjon

Miljøforurensning

Olje, gass, bauksitt, urea, kull, fenoler, tre

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Dårlige arbeidsforhold

Dårlig helse og sikkerhet

Miljøforurensning

Brudd på urfolks rettigheter

Konflikt og konsekvenser for lokalsamfunn

Ulovlig tømmerhogst

Støtte til væpnet konflikt
Seksuelle overgrep

Lav risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Leverandørkjeden

Markedet for høydejusterbare skrivebord kjennetegnes av en uvanlig høy grad av skandinaviske designere, og skrivebordene blir ofte montert og delvis produsert i hjemlandet og i Nord-Europa. Flere – og for enkelte komponenter alle – av leverandørene holder også til i disse eller andre høyt utviklede land. 

Sammenstilling Komponent Råvare

Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Ungarn, og muligens Japan, Brasil og USA

Møbelstoff: EU, Japan, Kina, Sør-Korea, Norge

Finer og plater: Hovedsakelig Nord- og Øst-Europa, men også Russland og USA

Laminerte overflater: Tyskland, Østerrike, Storbritannia, Frankrike, Romania

Plast: Sverige, Norge, andre EU-land, Kina, Taiwan, Malaysia

Metalldeler: Sverige, Norge, andre EU-land, Kina, Taiwan, Malaysia, Sør-Korea

Elektronikk for høydejustering: Danmark, Litauen, Kina, Sverige

Standardiserte deler: Sverige, Tyskland, Kina, Nederland

Tre: EU, USA, Ukraina, Russland (noe kryssfiner), skrap (Ofte: Ask, eik, bøk fra Kroatia, bøk fra Slovakia og Ungarn og bjørk fra Finland og Baltikum.)

Jernmalm: Sverige. Verdensmarkedet: de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil og Kina

Plastharpikser: Verdensmarkedet (f.eks. Saudi Arabia, Europa, Brasil, USA og Kina)

Olje: Noen av de viktigste produsentlandene er Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Urea: Verdensmarkedet, ofte Nord-Afrika, Gulf-statene, Kina

Fenol: Verdensmarkedet, ofte Nord-Asia, USA

Bauksitt/aluminium: Brasil. Viktige produsentland er også Australia, Kina, Guinea, Jamaica, India.

Kobber, tinn, bly, osv: Verdensmarkedet.

Ull: New Zealand, EU, Sør-Amerika, Island.

Bomull: Verdensmarkedet (Kina, India, USA, Pakistan, Usbekistan)

Møtebord

Ettersom flere ledd i leverandørkjedene befinner seg i EU og ofte i Skandinavia, er risikoen relativt lav, både sosialt og for miljøet. På komponentnivå øker risikoen. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden til møtebord:

Sammenstilling Komponent Råvare

Repetitive bevegelser

 

Gifteksponering/-utslipp

 

Diskriminering/misbruk av minoriteter

Produkter avledet fra tre, plastkomponenter, metallkomponenter, elektronikk

Lav lønn

Urimelig overtid

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Diskriminering/misbruk av minoriteter

Mangel på fagforeningsrettigheter

Dårlig helse og sikkerhet

Gifteksponering og -utslipp

Brann og eksplosjon

Miljøforurensning

Utnytting av fremmedarbeidere

 

Olje, gass, bauksitt, urea, kull, fenoler, tre, sand, konfliktmineraler: 

Dårlige arbeidsforhold

Lav lønn

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Ulovlig tømmerhogst

Dårlig helse og sikkerhet

Miljøforurensning

Jorderosjon

Konsekvenser for rettighetene til lokalsamfunn og urfolk

Konflikt med lokalsamfunn

Utnytting av fremmedarbeidere

Støtte til væpnet konflikt
Seksuelle overgrep

Lav risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Leverandørkjeden

Markedet for møtebord kjennetegnes av en uvanlig høy grad av skandinaviske designere, og møtebordene blir ofte montert og delvis produsert i hjemlandet og i Nord-Europa. Flere – og for enkelte komponenter alle – av leverandørene holder også til i disse eller andre høyt utviklede land.

Sammenstilling Komponent Råvare

Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Ungarn, og muligens Japan, Brasil og USA.

 

Finer og plater: Hovedsakelig Nord- og Øst-Europa, men også Russland og USA

Laminerte overflater: Tyskland, Østerrike, Storbritannia, Frankrike, Romania

Plast: Sverige, Norge, andre EU-land, Kina, Taiwan, Malaysia

Metalldeler: Sverige, Norge, andre EU-land, Kina, Taiwan, Malaysia, Sør-Korea

Elektronikk for høydejustering: Danmark, Litauen, Kina, Sverige

Standardiserte deler: Sverige, Tyskland, Nederland.

Tre: EU, USA, Ukraina, Russland, skrap. (Ofte: Ask, eik, bøk fra Kroatia, bøk fra Slovakia og Ungarn og bjørk fra Finland og Baltikum.)

Jernmalm: Sverige, verdensmarkedet: de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil og Kina.

Plastharpikser: Verdensmarkedet, f.eks. Saudi Arabia, Europa, Brasil, USA og Kina

Olje: Noen av de viktigste produsentlandene er Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Urea: Verdensmarkedet, ofte Nord-Afrika, Gulf-statene, Kina

Fenol: Verdensmarkedet, ofte Nord-Asia, USA

Sand: Nederland, Belgia, andre EU-land

Bauksitt/aluminium: Brasil, verdensmarkedet: de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Kina, Guinea, Jamaica, India.

Kobber, tinn, bly, osv: Verdensmarkedet.

Kontorstoler

Ettersom flere lag i leverandørkjedene befinner seg i EU og ofte i Skandinavia, er risikoen relativt lav, både sosialt og for miljøet. På komponentnivå øker risikoen. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden til kontorstoler: 

Sammenstilling Komponent Råvare

Repetitive bevegelser

Diskriminering/misbruk av minoriteter

Plast- og metallkomponenter, tekstiler

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Mangel på fagforeningsrettigheter

Dårlig helse og sikkerhet

Repetitive bevegelser

Diskriminering/misbruk av minoriteter 

Gifteksponering og -utslipp

Brann og eksplosjon
Miljøforurensning
Utnytting av fremmedarbeidere

Olje, gass, bauksitt, kull, ull, bomull

Dårlige arbeidsforhold

Lav lønn

Urimelig overtid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Giftigeksponering

Miljøforurensning

Jorderosjon

Mangel på rent vann

Ulovlig tømmerhogst

Påvirker lokalsamfunnenes rettigheter

Konflikt med lokalsamfunn
Seksuelle overgrep

Lav

Middels høy risiko

Høy risiko

Leverandørkjeden

Markedet for kontorstoler kjennetegnes av en uvanlig høy grad av skandinaviske designere, og stolene blir ofte montert og delvis produsert i hjemlandet og i Nord-Europa. Flere av – og for enkelte komponenter alle – leverandørene holder også til i disse eller andre høyt utviklede land.

Sammenstilling Komponent Råvare

Sverige, Norge, Danmark, Italia, Tyskland, Storbritannia. Muligens Ungarn, Kina, Brasil, India, USA, Japan.

 

Skall: Sverige, Norge, Danmark, Italia, Tyskland

Understell: EU, Taiwan, Canada, Kina

Hjul/trinser: Tyskland, Nord-Amerika, Øst-Asia

Møbelstoff: EU, Japan, Kina, Sør-Korea, Norge

Gassylinder til svingstol: Tyskland, Romania, Sverige (komponenter fra Østerrike og Polen), Kina

Polstringer: Sverige, Tyskland

Standardiserte deler: Sverige, Tyskland, Nederland.

 

 

Jernmalm: Sverige, verdensmarkedet: de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil og Kina.

Plastharpikser: Saudi Arabia, Europa, Brasil, USA og Kina

Olje: Verdensmarkedet: Noen av de viktigste produsentlandene er Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria, USA

Bauksitt/aluminium: Brasil, verdensmarkedet (de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Kina, Guinea, Jamaica, India.)

Ull: New Zealand, EU, Sør-Amerika, Island.

Bomull: Verdensmarkedet (Kina, India, USA, Pakistan, Usbekistan)

Hyller og skap

Ettersom flere ledd i leverandørkjedene befinner seg i EU og ofte i Skandinavia, er risikoen relativt lav, både sosialt og for miljøet. På komponentnivå øker risikoen. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden til hyller og skap:

Sammenstilling Komponent Råvare

Repetitive bevegelser

Diskriminering/misbruk av minoriteter

Gifteksponering/-utslipp

Plast- og metallkomponenter, produkter avledet fra tre 

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Mangel på fagforeningsrettigheter
Dårlig helse og sikkerhet

Repetitive bevegelser

Skjæreulykker, gifteksponering og -utslipp

Diskriminering/misbruk av minoriteter

Utnytting av fremmedarbeidere

Olje, gass, bauksitt, urea, kull, fenoler, tre

Dårlige arbeidsforhold

Lav lønn

Urimelig overtid

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Ulovlig tømmerhogst

Dårlig helse og sikkerhet

Miljøforurensning

Jorderosjon

Mangel på rent vann

Påvirker lokalsamfunnenes rettigheter

Konflikt med lokalsamfunn

Utnytting av fremmedarbeidere
Seksuelle overgrep

Lav

Middels høy risiko

Høy risiko

Leverandørkjeden

Offentlig sektor og markedet for kontorhyller og -skap kjennetegnes av en høy grad av skandinaviske designere. Montering og noe produksjon foregår ofte i hjemlandet og i Nord-Europa. Flere – og for enkelte komponenter alle – av leverandørene holder også til i disse eller andre høyt utviklede land.

Sammenstilling Komponent Råvare

Sverige, Danmark, Norge, Sveits, Tyskland, Estland, Latvia. Også Ungarn, og muligens Japan, Brasil og USA.

Finér og plater: Sverige, Øst-Europa, Finland, Tyskland, USA, Russland. Bosnia, Serbia, Kroatia, Polen, Finland, Tyskland.

Laminerte overflater: Tyskland, Østerrike, Storbritannia, Frankrike, Romania.

Plast: Sverige, Norge, andre EU-land, Kina, Taiwan, Malaysia.

Metalldeler: Sverige, Norge, andre EU-land, Kina, Taiwan, Malaysia, Sør-Korea.

Standardiserte deler: Sverige, Tyskland, Nederland.

Tre: EU, USA, Ukraina, Russland, skrap. (Ofte: Ask, eik, bøk fra Kroatia, bøk fra Slovakia og Ungarn og bjørk fra Finland og Baltikum.)

Jernmalm: Sverige, verdensmarkedet: de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil og Kina.

Plastharpikser: Saudi Arabia, Europa, Brasil, USA og Kina.

Olje: Verdensmarkedet: Noen av de viktigste produsentlandene er Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Sand: Nederland, Belgia, EU.

Urea: Verdensmarkedet, ofte Nord-Afrika, Gulf-statene, Kina.

Fenol: Verdensmarkedet, ofte Nord-Asia, USA

Bauksitt/aluminium: Brasil, verdensmarkedet – de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Kina, Guinea, Jamaica, India.

Student-/elevstoler

Ettersom flere lag i leverandørkjedene befinner seg i EU og ofte i Skandinavia, er risikoen relativt lav, både sosialt og for miljøet. På komponentnivå øker risikoen. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden til student-/elevstoler:

Sammenstilling Komponent Råvare

Repetitive bevegelser

Diskriminering/misbruk av minoriteter

 

Tre, plast- og metallkomponenter, tekstiler

Diskriminering/misbruk av minoriteter

Mangel på fagforeningsrettigheter

Dårlig helse og sikkerhet

Gifteksponering og -utslipp

Brann og eksplosjon

Miljøforurensning

Olje, gass, bauksitt, urea, kull, fenoler, tre, ull, bomull:

Lav lønn

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Ulovlig tømmerhogst

Dårlig helse og sikkerhet

Brudd på urfolks rettigheter

Konflikter med og konsekvenser for lokalsamfunn

Miljøforurensning

Høyt vannforbruk

Seksuelle overgrep

Lav risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Leverandørkjeden

Som med andre møbelprodukter, befinner mange produsenter av studentstoler seg i Skandinavia, med lokal design og montering. Det betyr vanligvis at de fleste komponentene også blir hentet i Europa, det gjelder i hvert fall de første nivåene av leverandørkjeden.

Sammenstilling Komponenter Råvare

Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Italia, Bosnia, Polen. Også Ungarn, og muligens Japan, Brasil og USA.

Finér og plater: Hovedsakelig Nord- og Øst-Europa, men også Russland og USA.

Laminerte overflater: Tyskland, Østerrike, Storbritannia, Frankrike, Romania.

Plast: Sverige, Norge, andre EU-land, Kina, Taiwan, Malaysia.

Metalldeler: Sverige, Norge, andre EU-land, Kina, Taiwan, Malaysia, Sør-Korea.

Standardiserte deler: Sverige, Tyskland, Nederland og ukjente land.

Møbelstoff: EU, Japan, Kina, Sør-Korea, Norge

Gassylinder til svingstol: Tyskland, Romania, Sverige (komponenter fra Østerrike og Polen), Kina.

Tre: EU, USA, Ukraina, Russland, skrap. (Ofte: Ask, eik, bøk fra Kroatia, bøk fra Slovakia og Ungarn og bjørk fra Finland og Baltikum)

Jernmalm: Sverige, verdensmarkedet: de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil og Kina.

Plastharpikser: Saudi Arabia, Europa, Brasil, USA og Kina.

Olje: Noen av de viktigste produsentlandene er Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Ull: New Zealand, EU, Sør-Amerika, Island.

Bomull: Verdensmarkedet (Kina, India, USA, Pakistan, Usbekistan)

Urea: Verdensmarkedet (ofte Nord-Afrika, Gulf-statene, Kina).

Fenol: Verdensmarkedet (ofte Nord-Asia, USA)

Bauksitt/aluminium: Brasil, verdensmarkedet: de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Kina, Guinea, Jamaica, India.

Antrasitt: Australia, USA, verdensmarkedet.

Lyskilder

Lyskilder er høyrisikoprodukter, både på produksjonsnivå og i utvinningen av råvarer. Som for resten av industrien i Kina viser en rapport fra 2008 om produksjonen av lysrør urimelig overtid, ingen betalt overtid, mangel på lønnsslipper, arbeidsrelaterte skader på grunn av dårlig arbeidsmiljø, og diskriminering. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden til lyskilder: 

Sammenstilling Komponent Råvare

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Mangel på helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Glasskolber/rør,

halvlederbrikker, kretskort, plast- og metallkomponenter

Mangel på helse og sikkerhet

Eksponering for varme og giftige kjemikalier

Mangel på fagforeningsrettigheter

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Utnytting av fremmedarbeidere

 

Mineraler, sand, olje

Dårlige arbeidsforhold

Giftig forurensning til jord, vann, luft

Mangel på helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Konflikter med og konsekvens for lokalsamfunn

Konsekvens for urfolks rettigheter

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Støtte til væpnet konflikt

Jorderosjon

Utnytting av fremmedarbeidere

Seksuelle overgrep

Høy risiko

Høy risiko

Svært høy risiko

Leverandørkjeden

Kina er den største produsenten og eksportøren av lysstoffbelysning og LED-lys i verden. Asiatiske land dominerer eksporten på komponentnivå.

Sammenstilling Komponent Råvare

Kina, USA, De forente arabiske emirater, Sør-Korea, Malaysia, Polen, Frankrike, Ungarn

Halvlederbrikker: Hong Kong, Singapore, Kina, Sør-Korea, Malaysia

Kretskort: Hong Kong, Kina, Sør-Korea, Japan

Glasskolber og glassrør: Kina, De forente arabiske emirater, USA, India, Filippinene, Ungarn, Tyskland

Plast: Kina, Tyskland, Italia, USA, Japan

 

 

Aluminium/bauksitt: De største eksportørene er Australia, Brasil, Guinea, India, Kina

Magnesium: Sør-Afrika, Australia, Kina, Gabon, Brasil

Sink: Australia, Kina, Peru

Kobber: Chile, Peru, Kina, USA, Den demokratiske republikken Kongo

Bly: Kina, Australia

Arsen: Kina, Marokko, Namibia, Russland

Bor: Chile, Kasakhstan, Argentina

Selen (biprodukt fra nikkel og kobber): Tyskland, Japan

Nikkel: Filippinene, Russland, Canada, Australia

Gallium (for det meste utvunnet fra bauksitt): Kina, Tyskland, Japan, Ukraina, Storbritannia, USA

Sjeldne jordmineraler: Kina, India, Brasil

Barytt: Kina, Marokko, India

Kvikksølv: Kina, Kirgisistan, Peru

Fosfat: Kina, USA, Marokko, Vest-Sahara, Russland

Tinn og tungsten: Kina, Indonesia, Peru, Bolivia, Brasil, Kongo, Vietnam, Rwanda

Soda, sand og kalkstein i glass: De største eksportørene er USA, Kina, Australia, Italia, Tyskland, Frankrike, Tyrkia, Belgia.

Olje: USA, Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Hvordan stille og følge opp krav

Risikoen for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er lav for flere av de angitte møblene når det gjelder sluttmontering, men blir høyere jo lenger ned i leverandørkjeden man kommer. Ettersom risikoen er høyere lenger ned i leverandørkjeden tilsier dette at det allikevel er relevant å stille krav som fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter, selv om risikoen på monteringsnivå er lav. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden.

Vi anbefaler særskilte kontraktsvilkår. Bruk av slike krav må imidlertid ses i sammenheng med lengden og verdien på anskaffelsen (forholdsmessighet). Les mer om forholdsmessighetsvurdering og bruk av etiske krav. 

Dersom dere vurderer å benytte kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon anbefaler vi at dere undersøker markedsmodenheten. Markedsdialog kan også være nyttig for å få informasjon om risikobildet. Informasjonen herfra og fra rapporten (under) kan være til hjelp når du gjennomfører dialog med markedet. 

Flere av de utvalgte produktene som angis i tabellen over, har lav risiko på monteringsnivå. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å spørre leverandøren om informasjon om komponenter. 

Se info om kontraktsoppfølging av de etiske kravene. 

Oppdatert: 28. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.