Tekstiler, arbeidsklær og fottøy

Her finner du informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av tekstiler, arbeidsklær, fottøy og verneutstyr.

Informasjon om risiko i leverandørkjeden

Tekstilindustrien kan kategoriseres som «hyper-konkurransedyktige», noe som i praksis har ført til selskaper og underleverandører som innlater seg på rask og billig produksjon. Arbeidstakere i høyrisikoland som Kina, Indonesia, India, Pakistan og Bangladesh, og spesielt de som arbeider i fottøy- og lærindustrien, blir dermed utsatt for svært høy risiko for å bli tvunget til å arbeide lange dager, ofte med håndtering av farlige kjemikalier. 

Barnearbeid er ikke uvanlig, med India som ett av landene med høyest forekomst av barnearbeid. Mange arbeidere rapporterer inntektsnivåer under en såkalt «levelønn». Manglende sikkerhet på arbeidsplassen er også et alvorlig problem, som fører til mange dødsfall og skader (spesielt i Bangladesh) på grunn av, for eksempel bygningskollapser og branner. 

Risikonivå for brudd på menneskerettigheter i leverandørkjeden til tekstiler, arbeidtøy og fottøy

Matrisen under angir risikonivået for brudd på grunnleggende menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden. I tabellen under angis noen spesifikke produkter innen produktkategorien tekstiler, arbeidstøy og fottøy, som ble plukket ut for nærmere risikovurdering. 

Produkt

Sammenstilling

Komponent

Råvare

Arbeidstøy, fottøy og tekstil

Høy risiko Høy risiko Høy risiko

Utendørs arbeidstøy

Høy risiko Høy risiko Svært høy risiko

Innendørs arbeidstøy, håndklær, sengetøy

Høy risiko Høy risiko Høy risiko

Vernesko

Middels høy risiko Middels høy risiko Høy risiko

Vernehansker

Høy risiko Høy risiko Svært høy risiko

Støvmasker for engangsbruk

Middels høy risiko Middels høy risiko Høy risiko
Utendørs arbeidstøy

Arbeids- og verneklær sikrer tilstrekkelig beskyttelse av arbeidstakernes krav til yrkesmessig helse og sikkerhet.  I motsetning til raskt skiftende moteklær, krever produksjon av arbeidstøy mer spesifikke ferdigheter, stabil planlegging og pålitelige leveringssystemer.  Denne risikovurderingen fokuserer på bukser, jakker og vester for utendørsarbeid. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden til utendørs arbeidstøy: 

Montering

Komponenter

Råvarer

Lav lønn

Urimelig overtid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Utnytting av fremmedarbeidere

Polyester, bomullsstoff

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Eksponering for kjemikalier

Brann og eksplosjon

Mangel på fagforeningsrettigheter

Miljøforurensning

Lav lønn

Urimelig overtid

Olje, bomullsfarmer, gruvedrift etter kvarts

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Dårlige arbeidsforhold

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Dårlig helse og sikkerhet

Eksponering for kjemikalier, støv, miljøforurensning

Påvirkning på lokalsamfunnene
Seksuelle overgrep

Høy risiko

Høy risiko

Svært høy risiko

Leverandørkjeden

Ifølge enkelte leverandører, er de prioriterte landene for produksjon av arbeidstøy Kina, Thailand og Vietnam.  Pakistan, Kina og India er ledende i produksjonen av vevd bomull. I 2015 stod Kina for 66 prosent av den globale produksjonen av syntetiske fibre. 

Sammenstilling Komponent Råvare

Pakistan, Kina, Tyrkia, Egypt, Bangladesh, India, Thailand

Europeiske land: Portugal, Tyskland, Belgia, Storbritannia, Spania, Litauen, Estland

Bomullsstoff/tekstil: Kina, India, Italia, Tyskland, Bangladesh, Pakistan, USA

Ikke-vevd stoff: Europeiske land, Kina, Nord-Amerika

Lett syntetisk bomullsstoff: Kina, Pakistan, Indonesia

Polyestergarn og -stoff: Kina, Sør-Korea, De forente arabiske emirater

Bomull: Kina, USA, India, Pakistan, Brasil, Usbekistan

Olje: Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Innendørs arbeidstøy, håndklær og sengetøy

Innendørs arbeidstøy omfatter mange ulike typer uniformer og antrekk. Denne risikovurderingen fokuserer særlig på innendørs arbeidstøy som brukes i helsevesen, sykehjem og sykehus, samt sengetøy og håndklær. Det er imidlertid grunn til å tro at leverandørkjedene for andre typer arbeidsklær for innendørs bruk likner, hvis materialene og produksjonsprosessene mer eller mindre er de samme. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden til innendørs arbeidstøy, håndklær og sengetøy: 

Sammenstilling Komponent Råvare

Lav lønn

Urimelig overtid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Utnytting av fremmedarbeidere

Polyester, bomullsstoff

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Eksponering for kjemikalier

Mangel på fagforeningsrettigheter

Miljøforurensning

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Urimelig overtid

Olje, bomullsfarmer

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Dårlige arbeidsforhold

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Dårlig helse og sikkerhet

Eksponering for kjemikalier, støv, miljøforurensning

Påvirkning på lokalsamfunnene

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Leverandørkjeden

Pakistan er fortsatt den største leverandøren av klær for helsepersonell og pasienter, samt sengetøy og håndklær. Bortsett fra Pakistan, er noen av de fremste eksportørene av håndklær og sengetøy Tyskland, Kina, Tyrkia, Brasil, India og Portugal. 

Sammenstilling Komponent Råvare

Pakistan, Kina, Tyrkia, Egypt, Bangladesh, India, Thailand

Europeiske land: Portugal, Tyskland, Belgia, Storbritannia, Spania, Litauen, Estland

Bomullsstoff/tekstil: Kina, India, Italia, Tyskland, Bangladesh, Pakistan, USA

Ikke-vevd stoff: Europeiske land, Kina, Nord-Amerika

Lett syntetisk bomullsstoff: Kina, Pakistan, Indonesia

Polyestergarn og -stoff: Kina, Sør-Korea, De forente arabiske emirater

Bomull: Kina, USA, India, Pakistan, Brasil, Usbekistan

Olje: Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Vernehansker

De generelle risikoene rundt produksjonen av hansker er mange og må fremheves. Risiko i land som Kina, India, Bangladesh og Indonesia inkluderer urimelig overtid og lav lønn, korttidskontrakter og begrenset eller ingen tilgang til fagforeningsrettigheter. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden til vernehansker: 

Sammenstilling Komponent Råvare

Lav lønn

Urimelig overtid

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Utnytting av fremmedarbeidere

Syntetiske materialer, bomullsstoff, lær

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Miljøforurensning

Lav lønn
Urimelig overtid

Bomull, gummi, jernmalm

Dårlig helse og sikkerhet

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Menneskehandel

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Miljøforurensning

Konsekvenser for urfolks rettigheter

Konflikt med lokalsamfunn

Seksuelle overgrep

Høy risiko

Høy risiko

Svært høy risiko

Leverandørkjeden

Produksjonen av vernehansker er konsentrert til asiatiske land, med Kina som den dominerende produsenten sammen med Pakistan og Indonesia. Materialer og komponenter som brukes i hansker, hentes vanligvis lokalt og asiatiske land er dominerende.  Leverandørkjeden er generelt ikke-gjennomsiktig, noe som er en risiko i seg selv. 

Sammenstilling Komponent Råvare

Kina

Pakistan

Indonesia

Sør-Korea
Sri Lanka

 

Syntetisk og bomullsstoff: Kina, Taiwan, India, Tyrkia, Bangladesh

Garvet lær: Pakistan, Italia, Kina, Brasil, India, Bangladesh

PVC: Kina, USA, Japan

Neopren: Japan, Kina, Tyskland

Aramidfiber: Store produsentland er Japan, USA, Sør-Korea

Stål: De viktigste produsentlandene er Kina, Russland, Canada, India, Japan, Tyskland, USA

 Gummi (lateks): Thailand, Indonesia, Vietnam

Bomull: India, Kina, USA

Olje: Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Jernmalm: Kina, Brasil, Australia, Russland, India

Storfeoppdrett for dyrehud: Brasil, India, Kina, USA

 

Vernesko

Vernesko omfatter sko med tåbeskyttelse, sko med spikertramp, sko med innersåle i stål, sko som beskytter mellomfoten, sko som beskytter mot elektrisitet, og vann- og varmebestandige vernesko. Produksjonen av fottøy er generelt intens når det gjelder bruk av kjemikalier. Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden til vernesko: 

Sammenstilling Komponent Råvare

Dårlig helse og sikkerhet

Lav lønn

Mangel på fagforeningsrettigheter

Urimelig overtid

 

Syntetiske materialer, bomull, lær

Lav lønn

Urimelig overtid

Tvangsarbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Barnearbeid

Miljøforurensning

 

 

 

 

Bomull, gummi, olje, utvinning av jernmalm

Lav lønn

Urimelig overtid

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Menneskehandel

Mangel på fagforeningsrettigheter

Dårlige arbeidsforhold

Miljøforurensning

Konflikt med lokalsamfunn

Konsekvenser for urfolks rettigheter

Seksuelle overgrep

Middels høy risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Ettersom store deler av (slutt)monteringen befinner seg i EU, påvirker også dette risikonivået. På komponentnivå øker risikoen, men avhengig av produksjonsland.

Leverandørkjeden

Leverandørkjeden er ofte lang og kompleks. Flere ulike deler av produksjonen forekommer vanligvis på forskjellige steder.  Selv om 65 prosent av verdens sko blir produsert i Kina, blir vernesko i stor grad produsert (både sammenstilling og komponent) i europeiske land, med Tyskland og Italia som storprodusenter. Asiatiske land blir ikke så ofte brukt på grunn av lange leveringstider.  

Sammenstilling Komponent Råvare

Vesteuropeiske land: Italia, Tyskland, Spania, Portugal 

Øst- og sentraleuropeiske land: Albania, Makedonia, Bosnia-Hercegovina, Slovakia og Romania, Polen

De største skoprodusentene generelt: Kina, India, Vietnam

 

 

Komponenter: Italia, Spania, Portugal, Romania, Polen, Albania

Syntetisk og bomullsstoff/komponent Kina, Tyskland, USA,India, Brasil, Italia

Garvet lær: Italia, Spania, Tyskland, Pakistan, Kina, Brasil, India, Bangladesh

PVC: De viktigste produsentlandene er Kina, USA, Japan

Neopren: De viktigste produsentlandene er Japan, Kina, Tyskland

Aramidfiber: De viktigste produsentlandene er Japan, USA, Sør-Korea 

Stålkomponenter: Italia, Tyskland, Kina, Japan, India

Bomull: De viktigste produsentlandene er Kina, India, USA, Pakistan, Brasil, Usbekistan

Olje: De viktigste produsentlandene er Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Storfeoppdrett for dyrehud: Frankrike, Tyskland, Nederland, Brasil, India, Kina, USA

Gummi (lateks): Thailand, Indonesia, Vietnam, India

Jernmalm: Kina, Brasil, Australia, Russland, India

Bauksitt (aluminiummalm): De viktigste produsentlandene er Australia, Kina, Brasil, Guinea

Støvmasker for engangsbruk

Ettersom Kina er en stor aktør på verdensmarkedet, er det knyttet risiko til produksjonsstadiet for pustemasker, selv om risikonivået ligger betydelig lavere hvis produksjonen ligger i Europa (for eksempel Storbritannia).  Tabellen under viser de mest alvorlige risikoområdene for menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden til engangsbruk: 

Sammenstilling Komponent Råvare

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn                   

Urimelig overtid

Dårlig helse og sikkerhet

Utnytting av fremmedarbeidere

Plast, bomullsspinnerier

Tvangsarbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Barnearbeid

Lav lønn

Miljøforurensning

 

Olje, bomullsfarmer, gummi

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Dårlige arbeidsforhold

Mangel på fagforeningsrettigheter

Dårlig helse og sikkerhet

Menneskehandel

Lav lønn

Miljøforurensning

Konsekvenser for urfolks rettigheter

Konflikt med lokalsamfunn

Seksuelle overgrep

Middels høy risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Leverandørkjeden

Engangsmasker blir produsert over hele verden, inkludert i europeiske land. Kina er imidlertid storprodusent og -eksportør.

Sammenstilling Komponent Råvare

Kina, Storbritannia, USA, Sverige, Tyrkia

 

Polypropylen: De viktigste produsentlandene er Kina, Sør-Korea, Saudi-Arabia, Singapore

Polyuretan: De viktigste produsentlandene er Kina, Italia, Spania, Tyskland

PVC: De viktigste produsentlandene er Kina, USA, Japan, Tyskland, Sør-Korea

Isoprengummi: De viktigste produsentlandene er Russland, Japan, USA

Stålstifter: Kina, Tyskland, USA

Olje: De viktigste produsentlandene er Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Gummi: De viktigste produsentlandene er Thailand, Indonesia, Vietnam

Bomull: De viktigste produsentlandene er India, Kina, USA, Brasil

Aluminium/bauksitt: De viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, India, Kina

Jernmalm: De viktigste produsentlandene er Kina, Brasil, Australia, Russland

Hvordan stille og følge opp krav

Risikovurderingen viser at det totalt sett er høy risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av tekstiler, arbeidstøy, fottøy og verneutstyr. Det er høy risiko flere steder i leverandørkjeden. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden. Merk at risikoen vil kunne variere for andre type produkter enn de som angis her.

Risiko tilsier at du skal stille krav om respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter når du skal anskaffe tekstiler, arbeidsklær, fottøy og verneutstyr. Det er relevant å stille slike krav både ved kjøp og leie av denne typen produkter. Vi anbefaler særskilte kontraktsvilkår. Bruk av slike krav må imidlertid ses i sammenheng med lengden og verdien på anskaffelsen (forholdsmessighet).  Les mer om forholdsmessighetsvurdering og bruk av etiske krav. 

Dersom dere vurderer å benytte kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon anbefaler vi at dere undersøker markedsmodenheten. Markedsdialog kan også være nyttig for å få informasjon om risikobildet. Informasjonen herfra og fra rapporten (under) kan være til hjelp når du gjennomfører dialog med markedet. 

Ved kontraktsoppfølging kan for eksempel utendørs arbeidstøy, innendørs arbeidstøy, håndklær og sengetøy og vernehansker være relevante produkter å undersøke nærmere ettersom dette er produkter med høy risiko og produkter der risikoen er høy for flere ledd i leverandørkjeden.

Se info om kontraktsoppfølging av de etiske kravene.  

OECD har også laget en sektorveileder for tekstil- og skobransjen med formål om å bedre forholdene i leverandørkjeden i tekstil- og skobransjen angående menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø, og osm kan være nyttig å se til. Veilederen skal hjelpe selskaper i arbeidet med å unngå negative konsekvenser av sitt virke og den gir spesifikke råd til bedrifter innen tekstilsektoren. Veilderen finnes på OECDs nettsider.

Se også

Oppdatert: 28. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.