Kravspesifisering av IT-løsninger

Du trenger hjelp av en leverandør for å få utviklet et IKT-system - hvordan håndterer du anskaffelsen?

Veiledningen er laget for dere som har behov for et nytt IT-system og ønsker at en leverandør skal ta ansvaret for å utvikle systemet. For at leverandren skal vite hva dere har behov for må dere beskrive det i en kravspesifikasjon. 

Godt samarbeid mellom prosjektleder, IT-faglig og anskaffelsesfaglig kompetanse er en forutsetning for å lage en god kravspesifikasjon.  

Forholdet mellom den generelle anskaffelsesprosessen og prosjektveiviseren

Anskaffelse IT-utvikling gir en utfyllende veiledning til Anskaffelsesprosessen. Veiledningen viser til Anskaffelsesprosessen og til Prosjektveiviseren der det er sammenfall.

Tabellen viser en oversikt over hvordan fasene i de ulike prosessene kan ses i sammenheng:

Anskaffe IT-utvikling Anskaffelsesprosessen Prosjektveiviseren
Analysere behov Avklare behov og forberede konkurransen  Konsept
Forberede konkurransen Planlegge
Gjennomføre konkurransen Konkurransegjennomføring Gjennomføre 
Følge opp leverandør Kontraktsoppfølging

Mer innhold om Kravspesifisering av IT-løsninger

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord