Drifts-, vedlikeholds- og vidreutviklingskostnader

Et IT-system skal vare i mange år. Hvordan drift, vedlikehold og videreutvikling skal foregå må inngå i beskrivelsen av de ulike konseptvalgene.

Ulike modeller for drift, vedlikehold og videreutvikling kan tilfredsstille ulike behov og gi ulike kostnadsbilder.

Drift og vedlikehold

Dersom løsningen kan driftes internt eller det er mulig å bruke en eksiterende driftsavtale vil det legge føringer for hva slags teknologi det er aktuelt å anskaffe.

Hvis det derimot er aktuelt med skytjeneste eller det skal inngås en egen driftsavtale hvor det kan tas hensyn til løsningens behov, kan teknologivalget spille mindre rolle. 

Videreutvikling, nye moduler

Det er vanskelig å forestille seg videreutviklingsbehovet til systemet i hele systemets levetid, som kan være 15-20 år.

I noen tilfeller har du mulighet til å påvirke videreutvikling av standardsystemer gjennom brukerfora eller liknende.

Får du spesielle behov som ikke standardsystemet dekker, kan det være vanskelig å anskaffe det innenfor rammene av den opprinnelige anskaffelsen.

Det kan derfor være lurt å be om opsjoner på moduler som normalt er en del av det standardsystemet du anskaffer, slik at du har mulighet til å kjøpe disse modulene senere, selv om det ikke er behov for dem nå.

Du bør også vurdere å stiller krav om rettigheter til å videreutvikle systemet etter at det er tatt i bruk. Du bør sørge for å ha rett til å bruke andre leverandører eller konsulenter til dette arbeidet.

Estimere kostnadene til drift, vedlikehold og videreutvikling

En vanlig tommelfingerregel har vært at utviklingskostnadene står for 20 prosent og drift og vedlikehold for 80 prosent. 

Det er vanskelig å estimere kostnadene for et system som skal vare 15-20 år frem i tid. Når vedlikeholdsavtalen inngås er prisen derfor ofte satt ut fra en prosentandel av kostnadene til å utvikle løsningen eller av prisen på standardsystemet. 

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.