Anskaffelsesprosessen steg for steg

Konkurransegjennomføring

Oversyn over elektroniske kunngjeringsskjema

Her kan du gjere deg kjent med innhaldet i dei ulike skjemaa for kunngjeringar du finn på Doffin, og kva slags informasjon du må gje opp i dei ulike kunngjeringane.

Du finn fire lister over dei gjeldande kunngjeringane på Doffin. Desse listene med dokument er berre meinte som eit hjelpemiddel for å gjere deg kjent med innhaldet i kunngjeringane, og kva slags informasjon du må gje opp i dei ulike kunngjeringane.

Det er ikkje mogleg å fylle ut og sende inn desse for kunngjering, dette må du gjere på doffin.no eller gjennom eit eige elektronisk kunngjeringsverktøy. For meir informasjon om korleis eit kunngjeringsverktøy skal integrerast med Doffin, kontakt support@doffin.no.

Merk at krav til innhald i kunngjeringar og utforming av kunngjeringsskjema kan bli endra, og skjema på Doffin er dei til ei kvar tid gjeldande versjonane.

Lister over kunngjeringsskjema

Listene med dokument er berre meint som eit hjelpemiddel for å gjere deg kjend med innhaldet i kunngjeringane, og kva informasjon du må gi opp i dei ulike kunngjeringane.

Kunngjering etter anskaffingsforskrifta

Skjemaa er på bokmål.

Anskaffingar etter Del I i forskrifta

skjema 102 - alle forskrifter - frivillig kunngjoring av konkurranse - vannmerket (pdf)
pdf 353.34 KB
skjema 65 - alle forskrifter - kunngjoring av konkurranseresultat - vannmerket (pdf)
pdf 387.01 KB

Også intensjonskunngjøring i del I og del II i forskrifta

Anskaffingar etter Del II i forskrifta

skjema 52 - anskaffelsesforskriften - kunngjoring av konkurranse etter del ii - vannmerket (pdf)
pdf 364.93 KB

Skjemaer for kunngjøring etter anskaffelsesforskriften

skjema 65 - alle forskrifter - kunngjoring av konkurranseresultat - vannmerket (pdf)
pdf 387.01 KB

Også intensjonskunngjøring i del I og del II i forskrifta

Anskaffingar etter Del III i forskrifta

Rettleiande kunngjeringar

Skjema 01a - anskaffelsesforskriften - kun veiledende kunngjoring - vannmerket (pdf)
pdf 379.22 KB

Skjemaer for kunngjøring etter anskaffelsesforskriften

skjema 01b - anskaffelsesforskriften - veiledende kunngjoring for a redusere tidsfrist - vannmerket(pdf)
pdf 467.77 KB

Skjemaer for kunngjøring etter anskaffelsesforskriften

skjema 08 - alle forskrifter - kunngjoring pa kjoperprofil - vannmerket (pdf)
pdf 433.93 KB

Kunngjering av konkurranse

skjema 01c - anskaffelsesforskriften - forhandskunngjoring - vannmerket (pdf)
pdf 467.69 KB

Skjemaer for kunngjøring etter anskaffelsesforskriften

Skjema 02: Anskaffelsesforskriften – kunngjøring av konkurranse – vannmerket (pdf)
pdf 515.31 KB

Skjemaer for kunngjøring etter anskaffelsesforskriften

Kunngjering av konkurranseresultat

Skjema 03: Anskaffelsesforskriften – kunngjøring av kontraktsinngåelse – vannmerket (pdf)
pdf 553.28 KB

Skjemaer for kunngjøring etter anskaffelsesforskriften og avlysning av konkurranse eller manglende kontraktsinngåelse

skjema 15 - alle forskrifter - intensjonskunngjoring - vannmerket (pdf)
pdf 753.74 KB

Kunngjering av endring i kontrakt

skjema 20 - alle forskrifter - endring av inngatt kontrakt - vannmerket (pdf)
pdf 329.45 KB

Anskaffingar etter Del IV i forskrifta

skjema 21 - anskaffelsesforskriften - alle kunngjoringer for saerlige tjenester - vannmerket (pdf)
pdf 573.04 KB

Skjemaer for kunngjøring etter anskaffelsesforskriften

 • 21 Forhåndskunngjøring av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester
 • 21 Kunngjøring av kvalifikasjonsordning for særlige tjenester og helse- og sosialtjenester 
 • 21 Alminnelig kunngjøring av konkurranse for særlige tjenester og helse- og sosialtjenester 
 • 21 Avlysning av konkurranse eller manglende kontraktsinngåelse

Anskaffingar etter Del V i forskrifta

skjema 12 - alle forskrifter - kunngjoring om plan- og designkonkurranse - vannmerket (pdf)
pdf 392.38 KB

Skjemaer for kunngjøring etter anskaffelsesforskriftenSkjemaer for kunngjøring etter forsyningsforskriften

skjema 13 - alle forskrifter - resultat plan- og designkonkurranse - vannmerket (pdf)
pdf 404.38 KB

Skjemaer for kunngjøring etter anskaffelsesforskriftenSkjemaer for kunngjøring etter forsyningsforskriften

Kunngjering av endringar

skjema 14 - alle forskrifter - endringskunngjoring - vannmerket (pdf)
pdf 266.61 KB
Kunngjøring etter forsyningsforskriften

Anskaffelser etter forskriftens Del I

skjema 102 - alle forskrifter - frivillig kunngjoring av konkurranse - vannmerket (pdf)
pdf 353.34 KB
skjema 65 - alle forskrifter - kunngjoring av konkurranseresultat - vannmerket (pdf)
pdf 387.01 KB

Også intensjonskunngjøring i del I og del II i forskrifta

Anskaffelser etter forskriftens Del II

Veiledende kunngjøring

skjema 04 - forsyningsforskriften - veiledende kunngjoring - vannmerket (pdf)
pdf 452.08 KB

Skjemaer for kunngjøring etter forsyningsforskriften og veiledende kunngjøring for å redusere tidsfrist

skjema 08 - alle forskrifter - kunngjoring pa kjoperprofil - vannmerket (pdf)
pdf 433.93 KB

Kunngjøring av konkurranse

skjema 04 - forsyningsforskriften - veiledende kunngjoring - vannmerket (pdf)
pdf 452.08 KB

Skjemaer for kunngjøring etter forsyningsforskriften og veiledende kunngjøring for å redusere tidsfrist

skjema 05 - forsyningsforskriften - kunngjoring konkurranse - vannmerket (pdf)
pdf 510.67 KB

Skjemaer for kunngjøring etter forsyningsforskriften

skjema 07 - forsyningsforskriften - kunngjoring av kvalifikasjonsordning (pdf)
pdf 471.93 KB

Skjemaer for kunngjøring etter forsyningsforskriften

Kunngjøring av endring i kontrakt

skjema 20 - alle forskrifter - endring av inngatt kontrakt - vannmerket (pdf)
pdf 329.45 KB

Anskaffelser etter forskriftens Del III

skjema 22 - forsyningsforskriften - alle kunngjoringer for saerlige tjenester - vannmerket (pdf)
pdf 634.61 KB

Skjemaer for kunngjøring etter forsyningsforskriften

 • 22 Forhåndskunngjøring av særlige tjenester og helse- og sosialtjenester
 • 22 Kunngjøring av kvalifikasjonsordning for særlige tjenester og helse- og sosialtjenester 
 • 22 Alminnelig kunngjøring av konkurranse for særlige tjenester og helse- og sosialtjenester 
 • 22 Avlysning av konkurranse eller manglende kontraktsinngåelse

Anskaffelser etter forskriftens Del IV

skjema 12 - alle forskrifter - kunngjoring om plan- og designkonkurranse - vannmerket (pdf)
pdf 392.38 KB

Skjemaer for kunngjøring etter anskaffelsesforskriftenSkjemaer for kunngjøring etter forsyningsforskriften

skjema 13 - alle forskrifter - resultat plan- og designkonkurranse - vannmerket (pdf)
pdf 404.38 KB

Skjemaer for kunngjøring etter anskaffelsesforskriftenSkjemaer for kunngjøring etter forsyningsforskriften

Kunngjøring av endringer

skjema 14 - alle forskrifter - endringskunngjoring - vannmerket (pdf)
pdf 266.61 KB
Kunngjøring etter konsesjonskontraktsforskriften
kunngjering etter FOSA (Forsvars- og sikkerheitsanskaffingar

Skjemaa er på bokmål.

Anskaffingar etter Del I i forskrifta

skjema 102 - alle forskrifter - frivillig kunngjoring av konkurranse - vannmerket (pdf)
pdf 353.34 KB
skjema 65 - alle forskrifter - kunngjoring av konkurranseresultat - vannmerket (pdf)
pdf 387.01 KB

Også intensjonskunngjøring i del I og del II i forskrifta

Anskaffingar etter Del II i forskrifta

Rettleiande kunngjeringar

 • 16 Kunngjøring av konkurranse
skjema 08 - alle forskrifter - kunngjoring pa kjoperprofil - vannmerket (pdf)
pdf 433.93 KB

Kunngjering av konkurranse

 • 17 Kunngjøring av konkurranse

Kunngjering av konkurranseresultat

 • 18 Kunngjøring av kontraktsinngåelse
skjema 15 - alle forskrifter - intensjonskunngjoring - vannmerket (pdf)
pdf 753.74 KB

Kunngjering av endringar

skjema 14 - alle forskrifter - endringskunngjoring - vannmerket (pdf)
pdf 266.61 KB
Oppdatert: 21. november 2023

Kontakt

Spørsmål om DOFFIN

E-post: doffin [at] dfo.no (doffin[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.