Anskaffelsesprosessen steg for steg

Avklare behov og forberede konkurransen

Etablere anskaffingsprotokoll

Anskaffingsprotokollen dokumenterer anskaffingsprosessen og er eit viktig verktøy for å overhalde kravet til at prosessen skal vere gjennomsiktig og kunne etterprøvast.

Oppdragsgivar pliktar å oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkeleg til å grunngje viktige avgjersler  i anskaffingsprosessen uansett verdi på anskaffinga.

For anskaffingar etter del II og del III av forskrifta skal oppdragsgivar føre ein anskaffingsprotokoll for gjennomføringa av anskaffinga. Sjølv om ordet protokoll ikkje vert brukt i del I av forskrifta, er det mest fornuftige å samle dokumentasjonen i ein protokoll også for desse anskaffingane.

Alle store KGV-løysingar i den norske marknaden har funksjonalitet for anskaffingsprotokoll.

For anskaffingar over EØS-terskelverdiane skal dokumentasjonen oppbevarast i minst i tre år etter inngåing av kontrakten.

Vi anbefaler likevel  å oppbevare dokumentasjonen minst heile kontraktsperioden der den er lenger enn tre år.

Vi har laga  ein mal for protokoll som er meir utfyllande. Forutan å overhalde krava til protokollens innhald, tar malen sikte på å gi ei oversiktleg framstilling av heile anskaffinga, frå planlegging til kontraktssignering, noko som også er til god hjelp for seinare prosessar.

Ved å bruke eit konkurransegjennomføringsverktøy (KGV), vil løysinga automatisk fylle ut protokoll gjennom anskaffingsprosessen.

Oppdatert: 14. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.