Anskaffelsesprosessen steg for steg

Oversyn over elektroniske kunngjeringsskjema

Her kan du gjere deg kjent med innhaldet i dei ulike skjemaa for kunngjeringar du finn på Doffin, og kva slags informasjon du må gje opp i dei ulike kunngjeringane.

Du finn fire lister over dei gjeldande kunngjeringane på Doffin. Desse listene med dokument er berre meinte som eit hjelpemiddel for å gjere deg kjent med innhaldet i kunngjeringane, og kva slags informasjon du må gje opp i dei ulike kunngjeringane.

Det er ikkje mogleg å fylle ut og sende inn desse for kunngjering, dette må du gjere på doffin.no eller gjennom eit eige elektronisk kunngjeringsverktøy. For meir informasjon om korleis eit kunngjeringsverktøy skal integrerast med Doffin, kontakt support@doffin.no.

Merk at krav til innhald i kunngjeringar og utforming av kunngjeringsskjema kan bli endra, og skjema på Doffin er dei til ei kvar tid gjeldande versjonane.

Lister over kunngjeringsskjema

Listene med dokument er berre meint som eit hjelpemiddel for å gjere deg kjend med innhaldet i kunngjeringane, og kva informasjon du må gi opp i dei ulike kunngjeringane.

Kunngjering etter anskaffingsforskrifta

Skjemaa er på bokmål.

Anskaffingar etter Del I i forskrifta

Anskaffingar etter Del II i forskrifta

Anskaffingar etter Del III i forskrifta

Rettleiande kunngjeringar

Kunngjering av konkurranse

Kunngjering av konkurranseresultat

Kunngjering av endring i kontrakt

Anskaffingar etter Del IV i forskrifta

Anskaffingar etter Del V i forskrifta

Kunngjering av endringar

Kunngjøring etter forsyningsforskriften

Anskaffelser etter forskriftens Del I

Anskaffelser etter forskriftens Del II

Veiledende kunngjøring

Kunngjøring av konkurranse

Kunngjøring av endring i kontrakt

Anskaffelser etter forskriftens Del III

Anskaffelser etter forskriftens Del IV

Kunngjøring av endringer

Kunngjøring etter konsesjonskontraktsforskriften

Anskaffelser etter forskriftens Del I

Anskaffelser etter forskriftens Del II

Kunngjøring av konkurranseresultat

Kunngjøring av endring i kontrakt

Kunngjøring av endringer

kunngjering etter FOSA (Forsvars- og sikkerheitsanskaffingar

Skjemaa er på bokmål.

Anskaffingar etter Del I i forskrifta

Anskaffingar etter Del II i forskrifta

Rettleiande kunngjeringar

Kunngjering av konkurranse

  • 17 Kunngjøring av konkurranse

Kunngjering av konkurranseresultat

Kunngjering av endringar

Oppdatert: 21. desember 2021

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord