Søk

145 søkeresultater funnet
Verktøy

Klimagassutslipp for bygg

Verktøy for å beregne referansenivå for klimagassutslipp frå materialbruk i bygg. Verktøyet sett opp ei utslippsramme for bygget, dvs. eit klimagassbudsjett for byggeprosjektet. Utslippsramma kan bli brukt saman med krav til klimagassberekningar i bygganskaffelser.

Verktøy

Ukentlig risikorapport og KPI-rapportering BVP

Dette er en mal for prosjektrapportering på risiko og målbare nøkkelindikatorer (KPI'er) i BVP-prosjekter. Hensikten er at leverandør skal styre og følge opp risiko samt rapportere på leveranser av prestasjonspåstander gitt i tilbudet.