Søk

77 søkeresultater funnet
Verktøy

Prosjektering for ombruk og gjenvinning

Ved å prosjektere og bygge løsninger som øker bygningers og materialers ombruks- og gjenvinningspotensial, oppnås reduksjon av avfallsmengder og miljøbelastninger. Denne veilederen bygger på liknende internasjonale rapporter, samt norske erfaringer og litteratur.

Verktøy

Sluttrapport i prosjekter

En sluttrapport skal beskrive de viktigste erfaringene som er gjort i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. Denne prosedyren gjennomgår hva som skal inkluderes.

Verktøy

SHA-maler

Undervisningsbygg og Statsbygg har laget maler for håndtering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i bygge- og anleggsprosjekter. Flere av malene er vedlegg til konkurransegrunnlag. Malene er opprettet for å oppfylle krav i Byggherreforskriften knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Verktøy

Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

Denne veilederen beskriver hvordan planprosessen for investeringsprosjekter i helseforetakene bør gjennomføres. Veilederen gir på et overordner nivå, retningslinjer for hva som bør inngå i de forskjellige planfasene, hvilke analyser som bør gjennomføres og hvilke beslutningsdokumenter som bør utarbeides.