Prosjektering for ombruk og gjenvinning

Ved å prosjektere og bygge løsninger som øker bygningers og materialers ombruks- og gjenvinningspotensial, oppnås reduksjon av avfallsmengder og miljøbelastninger. Denne veilederen bygger på liknende internasjonale rapporter, samt norske erfaringer og litteratur.

Kilde: RIF

Veilederen er laget av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og består av fire hoveddeler:

  • Del I Basis; tar for seg grunnleggende aspekter som økologiske og økonomiske aspekter samt rammebetingelser for dagens praksis for avfallshåndtering.
  • Del II Nøkkelprinsipper; her beskrives prinsipper og egenskaper for endringsdyktige bygg og for konstruksjoner og materialer som kan demonteres og gjenvinnes.
  • Del III Arbeidsmetodikk; presenterer strategiske vurderinger og valg som bør inngå i planleggingsfasen samt til dokumentasjon for bygget og prosjektet.
  • Del IV Eksempler; viser konkrete eksempler på gjennomføring av de ulike nøkkelprinsippene.
Oppdatert: 20. september 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord