Selvevalueringsverktøy

Verktøyet benyttes til å dokumentere virksomhetens nå-tilstand på anskaffelsesområdet. Dette gir grunnlag for å identifisere forbedringspotensial og veien videre.

Modellen er delt inn i fem tilstander, hvor DFØs beskrivelse av god praksis er ment å tilsvare nivået 2. En score på dette nivået betyr at virksomheten i stor grad etterlever DFØs anbefalinger, men at det fremdeles er noe utviklingspotensial i forhold til prosesser, dokumentasjon, systemstøtte, etterlevelse, kompetanse eller organisatorisk ansvar og roller.

De fleste virksomheter bør være på nivå 2 ("noe erfaring") i modellen, men omfang og kompleksitet på anskaffelsene vil være styrende for hvilket modenhetsnivå som er riktig for din virksomhet.

Verktøyet inneholder en brukerveiledning med tips for gjennomføring av evalueringen, i tillegg til et hefte med beskrivelse av 9 dimensjoner og tema for evaluering. Evalueringen kan gjøres rett i heftet. For å dokumentere og presentere resultatene er det i tillegg utarbeidet en mal for presentasjon i powerpoint.

Evalueringsverktøyet kan brukes i ulike situasjoner:

  • Ved strategiarbeid når du skal analysere nå-situasjonen
  • Som en del av arbeidet med virksomhetsplan for å planlegge aktiviteter for neste år
  • For å måle utvikling ved å sammenligne resultater fra tidligere

Som en del av vårt utviklingsarbeid vil vi aktivt søke virksomheter som vil brukerteste selvevalueringsverktøyet. Om du har tilbakemeldinger på verktøyet ta kontakt med Seksjon for styring og ledelse i avdeling for offentlige anskaffelser.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 15. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.