Prosedyre for påseplikt og kontrollansvar

Prosedyren angir en beskrivelse av oppfølgingsprosessen for ivaretakelse av lønns- og arbeidsvilkår og hvem som er ansvarlig for dette innad i virksomheten. Prosedyren gjelder for byggekontrakter.

Kilde: Undervisningsbygg
Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord