NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold

NS 3450 er utarbeidet for å få mer ensartede konkurransegrunnlag i bygge- og anleggsnæringen. Standarden omhandler struktur, redigering og innhold av prisforespørsel og kontrakt.

Kilde: Standard Norge

Standarden inneholder en disposisjon for en prisforespørsel og kontrakt på et bygge- eller anleggsarbeid. Den forteller hva de ulike kapitlene skal inneholde.

Viktige endringer i denne utgaven:

  • ensartede konkurransegrunnlag
  • tilpassing av standarden til de redigeringsmønstre som aktører i næringen bruker i dag
  • tilpassing av utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget til dagens teknologi, som bygningsinformasjonsmodeller (BIM) o.l.
  • harmonisering av terminologi med andre aktuelle standarder
  • oppdatering av henvisninger til andre standarder
  • utviding av kapittelinndelingen for teknisk beskrivelse slik at den blir mer egnet for anlegg

 

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 18. juni 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord