Samhandlingsavtalen - Collaboration agreement

Formålet med samhandlingsavtalen er å etablere et felles dokument for elektronisk handel som beskriver den elektroniske samhandlingen mellom kjøper og selger.
The purpose of the collaboration agreement is to establish a joint document for electronic commerce that describes the electronic interaction between buyer and seller.

Kilde: DFØ

Endringslogg:

Versjon Dato Endring
2.5 til 3.1   Overgang til EHF via PEPPOL eDelivery
3.1 til 3.1.1   Endring i angivelse av aktører
3.1.1 til 3.1.2   Oppdatering av lenker og logo
3.1.2 2021.02.05 Oppdatering av lenker, korrigering av tekst, synliggjøre viktighet av informasjon i EHF xml istedenfor å benytte vedlegg (se EHF faktura)
3.1.2 2021.03.05 Endring av tekst og tabell i kapittel 3.2

Den konkrete samhandlingsavtalen skal være et bindeledd mellom den kommersielle avtalen (mellom kjøper og selger) og den tekniske integrasjonen selger og kjøper har valgt for å gjennomføre elektronisk handel.

Samhandlingsavtalen skal bidra til at prosesser, informasjonsflyt og innhold, ansvar og tidsfrister blir entydig definert på et overordnet, ikke-teknisk nivå mellom kjøper og selger som et eget vedlegg til den kommersielle avtalen.

Samhandlingsavtalen skal bidra til at kjøpere og selgere i størst mulig grad stiller entydige krav til hverandre, og at dette kan gjøres av "ikke-teknikere".

Samhandlingsavtalen versjon 3.1 er innrettet mot EHF formatene.

Samhandlingsavtalen er innrettet mot katalogbasert innkjøp. Ønskes avtalen brukt på andre anskaffelsesområder står det fritt å tilpasse den til gjeldende behov

Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord