Aksesspunkt

Aksesspunkt er elektroniske postkontor som sender dokumenter mellom hverandre i Peppol-nettverket.

Det er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som er Peppol-myndighet i Norge, og det er DFØ som administrerer godkjenning av nye aksesspunkter.

Aksesspunkt er formidlere av meldinger som inneholder dokumenter til og fra andre aksesspunkter og til og fra sine kunder (avsender/mottaker).

Aksesspunktene har en standard måte å sette opp sitt grensesnitt mot andre aksesspunkt:

 • Aksesspunktene gjør oppslag mot ELMA (Elektronisk mottak adresseregister) for å finne mottakers aksesspunkt adresse og dokumenttyper han kan motta.
 • Aksesspunktet benytter AS4 protokoll for overføring av meldingene.
 • Aksesspunktet som mottar meldingen kvitterer med en teknisk kvittering (MDN).
Innlevering av tilbud med aksesspunkt

For innlevering av tilbud til det offentlige i en anskaffelse kreves det at Oxalis er i versjon 4 eller nyere. Dette er for at meldingen skal kunne bære ASiC. ASiC er en pakkemåte for dokumenter (les mer om ASiC) i oversikten til venstre.

Kvittering for innleveringstjenesten støtter også REM evidance. REM er en egen kvittering hvor innholdet i meldingen er tallfestet (hach total).

Merk! Forsendelse i PEPPOL-nettverket med ASiC er i pilot og ikke godkjent av OpenPEPPOL enda. Endringer kan skje.

Hvilke aksesspunkt finnes?

Oversikt over aksesspunkt som finst for utveksling av dokument i Peppol-nettverket.

Internasjonale aksesspunkt er med i oversikten, men DFØ har ikke oversikt over hvilke kunder som er tilknyttet utenlandske aksesspunkt (Peppol). For å kunne sende meldinger til utanlandske kunder må systemleverandør bruke en elektronisk mottaksadresse.

Hvordan bli et aksesspunkt?

Prosessen for godkjenning av nye aksesspunkter som skal få tilgang til Elektronisk -Mottaker-Adresse -register (ELMA) som er norsk SMP i Peppol-nettverket:

Forutsetninger

For å komme i gang må følgende være gjennomført:

Gjennomføring

 • Når dere er klare til å teste aksesspunktet deres skal dere
  1. Søke om et testsertifikat via portalen til OpenPeppol.
  2. Gjøre en aksesspunkt test i PEPPOL-testbed
  3. Når testen er avsluttet – søke om et produksjonssertifikat via portalen til OpenPeppol.
  4. Informerer DFØ på peppolmyndighet@dfo.no at dere er klare til å begynne med aksesspunktet i produksjon.
   Dere får da tilgang til ELMA(SMP) registeret.

Fornye aksesspunktsertifikat - Peppol PKI

Når et aksesspunktsertifikat går ut (normalt hver 2 år) så må et nytt sertifikat bestilles.

Rutine for bestilling av nytt aksesspunktsertifikat (Peppol PKI)

Husk at det er ditt ansvar å vite når aksesspunktsertifikatet ditt utløper! Det vil ikke sendes ut noen varsling.

Aksesspunktforum

Aksesspunktforum informerer om infrastruktur og EHF-formata - utbreiing, nyttige verktøy, nyheiter som kjem, lovar og reglar, utfordringar som aksesspunkta har, forbetringar som er ønskt, kva skjer i OpenPeppol og internasjonalt arbeid som DFØ er med på.

Aksesspunktforum er ein arena der aksesspunkta kan melde fra om utfordringar dei har.

ERP-leverandørar er velkomne til å delta for å også informere om deira utfordringar.

Er det noko du treng informasjon om, sjå våre sider på www.anskaffelser.no eller https://anskaffelser.dev/

Du kan også kontakte oss på peppolmyndighet@dfo.no eller ehf@dfo.no

Digdir laget en modul (Oxalis) for utveksling av meldinger mellom aksesspunktene. Oxalis står for utvekslingen av meldingen mellom aksesspunktene. OpenPeppol (www.peppol.org) tilbyr en lignende modul som Oxalis.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 1. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.