Koder for bruk i EHF-katalog for merkeordninger – miljø og arbeidslivskriminalitet

Bruk elektronisk katalog (EHF) for å forenkle måling og endre virksomhetens innkjøpsadferd ved å kreve merking av miljøegenskaper, og benytte merker som motvirker arbeidslivskriminalitet for dine avtaleprodukter.

Det er viktig å benytte systemer, som støtte for offentlige oppdragsgivere og deres leverandører, i anskaffelsesprosessen basert på Elektronisk Handelsformat (EHF). Systemstøtte brukes for å redusere tidsbruk for ulike prosesser som gjennomføres.
EHF katalog er et standardformat som systemer implementerer for at deres brukere skal kunne utveksle beskrivelse av varer og tjenester på en effektiv måte.
EHF katalog har tre ulike måter å registrere miljøegenskaper for et produkt:

  • Miljø, sosiale og økologiske merker (labels) for å vise oppdragsgiver at produktet har de egenskaper som er definert i merket.
  • Lenke til ulike databaser der oppdragsgiver kan hente ned relevant miljøinformasjon om produktet.
  • Maskinlesbar beregning av miljøfotavtrykk knyttet til det enkelte produkt

Kodelisten fra GS1 er inkludert i EHF katalog og vil gi verdifull informasjon til virksomhetene bestillere via bestillingssystemet. Listen gir en oversikt over et utvalg merkeordninger, med tilhørende kode. Merkene vil gjøre det enklere å velge de varene og tjenestene som vil redusere miljøfotavtrykket og sikrer at tilbyder motvirker arbeidslivskriminalitet ved at de har sertifisert sine varene og tjenester. Basert på miljømerkene i EHF-katalog kan virksomheten gjennomføre analyser over det sortimentet de har i sine systemer. I kombinasjon med EHF-ordre kan innkjøpsadferd i virksomheten endres mot et mer miljøvennlig alternativ. Kodelisten i EHF-katalog er hentet fra kodelisten Packaging Marked Label Accreditation Code fra GS1.

Lenke til EHF-teknisk spesifikasjon for kodelisten:

Hvis du ønsker å registrere nye merket i GS1-kodelisten, kan du finne informasjon om hvordan dette gjøres.

Her finner du en samleside fra GS1 for kodelister. Her er direktelenke til miljømerke-kodelisten: Packaging Label Guide (Nov 2022)

DFØ tar ikke ansvar for legitimiteten til de ulike merkene i kodelisten. Ta kontakt med GS1 hvis det er merker som du ønsker inn i listen. Hvis denne søkefunksjonaliteten ikke finnes i ditt innkjøpssystem, informer din systemleverandør om de mulighetene som en EHF-katalog gir.

For å registrere data om miljøfotavtrykk direkte i EHF-katalog på linjenivå kan man benytte frie felter kalt Additional Item Properties. Anbefalt å benytte A1-A3 verdiene på produktnivå basert på krav stilt i anskaffelsen. Under finner du forslag til et slikt oppsett:

Hvis miljøinformasjonen er lagret i eksterne databaser, i form av maskinlesbare EPDer eller Digital Product Passports, kan feltet ekstern referanse (ExternalReference) benyttes i EHF katalog

Lenke til feltene i EHF katalog.

Name Global warming potential (A1-A3)
NameCode GWP
Value [fylles inn for det enkelte produkt]
ValueQuantity kgCO2-eq/funksjonelle enhet (functional unit)
Eksempel på de frie felter i EHF katalog kalt AdditionalItemProperties som kan benyttes:
Forklaring på hvordan prosessen kan effektiviseres
Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 3. mai 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.