Koder for bruk i EHF katalog for merkeordninger - miljø og arbeidslivskriminalitet

Bruk elektronisk katalog (EHF) for å forenkle måling og endre virksomhetens innkjøpsadferd ved å kreve merking av miljøegenskaper og benytte merker som motvirke arbeidslivskriminalitet for dine avtaleprodukter

Kilde: DFØ

Kodelisten fra GS1 er inkludert i EHF katalog og vil gi verdifull informasjon til virksomhetene bestillere via bestillingssystemet. Listen gir en oversikt over et utvalg merkeordninger, med tilhørende kode. Merkene vil gjøre det enklere å velge de varene og tjenestene som vil redusere miljøfotavtrykket og sikrer at tilbyder motvirker arbeidslivskriminalitet ved at de har sertifisert sine varene og tjenester. Basert på miljømerkene i EHF katalog kan virksomheten gjennomføre analyser over det sortimentet de har i sine systemer. I kombinasjon med EHF ordre kan innkjøpsadferd i virksomheten endres mot et mer miljøvennlig alternativ. Kodelisten i EHF katalog er hentet fra kodelisten Packaging Marked Label Accreditation Code fra GS1.

For å registrere data om miljøfotavtrykk direkte i EHF katalog finner du mer informasjon om hvordan din systemleverandør kan tilrettelegge for dette ved å følge lenken: Lenke til forklaring

 

 

DFØ tar ikke ansvar for legitimiteten til de ulike merkene i kodelisten. Ta kontakt med GS1 hvis det er merker som du ønsker inn i listen. Hvis denne søkefunksjonaliteten ikke finnes i ditt innkjøpssystem, informer din systemleverandør om de mulighetene som en EHF Katalog gir.

Forklaring på hvordan prosessen kan effektiviseres
Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 31. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord