Anskaffelsesprosessen steg for steg

Avklare behov og forberede konkurransen

Anskaffelsens resultatmål

Målbeskrivelsen skal besvare hva som skal leveres, i hvilket omfang og til hvilket tidspunkt gjennom anskaffelsen.

Tavle med mål

Resultatmål er en etterprøvbar konkretisering av formålet og omfatter anskaffelsens ytelser og funksjoner
Ytelsen er de leveransene oppdragsgiver ønsker å få tilbud på, og funksjonene beskriver eventuelle karakteristika ved ytelsen.

Resultatmål kjennetegnes av at de må være formulert så konkret at man kan si at eller i hvilken grad de er oppnådd. I målbeskrivelsen bør du altså ikke binde deg til én bestemt løsning, men fokusere på hvilke resultater anskaffelsen skal gi og hvordan du som oppdragsgiver kan måle disse.

Det må i tillegg formuleres indikatorer/ytelseskrav/KPIer, for å kunne måle graden av måloppnåelse.  Indikatorene bør inngå i konkurransegrunnlaget da de er viktig informasjon til leverandørene i tilbudsfasen og utgjør en omforent målestandard i kontraktsperioden. På høyre side finner du verktøy slom kan brukes til dette. 

SMARTE mål

En mye brukt huskeregel for hvilke elementer som skal inngå i gode målformuleringer er SMARTE:

Spesifiserte - målene er entydig formulert slik at alle som er involvert i anskaffelsen har en felles forståelse av hva man vil få til. Beskriv konkret hva du ønsker å oppnå med anskaffelsen

Målbare - målene er etterprøvbare i en eller annen form.  Enklest hvis de kan kvantifiseres, men det finnes også måleparametre
av typen "Har det skjedd" eller "er det tilgjengelig"

Aksepterte - målene er i tråd med regelverk og virksomhetens formål.  De er også forankret hos behovshavere og sluttbrukere.

Realistiske - det er stor sansynlighet for at målene kan realiseres innenfor den ressurs-, virkemiddel- og tidsramme man har

Tidssatte - det skal fremgå når hvilke resultat skal være nådd.  

Enkle - målene formuleres enkeltvis og ikke i sammensatte, uklare uttrykk

Sett målenes inn i gjennomføringsplanen

Difi har laget en mal for gjennomføringsplan for anskaffelsen. Planen kan gjøres kort og enkel, eller mer kompleks alt etter anskaffelsens karakter. I punkt 1 kan målene skrives direkte inn, og de vil da ligge der som en kontinuerlig avsjekk på at alle gjennomføringsaktivitetene  er rettet mot oppfyllelse av formål og må

Oppdatert: 14. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.