Byggeprosessen

Overlevering og ibruktagelse av bygget eller anlegget

Prosjektet er ikke nødvendigvis avsluttet selv om byggearbeidene er unnagjort. Etter byggearbeidene og eventuell prøvedrift skal prosjektet formelt overleveres byggherre.

Andre betegnelser brukt på denne fasen

Forsvarsbygg

Gjennomføringsfase 3 – Overlevering

Reklamasjonsfase

Statsbygg

Avslutte

Oslo kommune

Overtagelse og overlevering

Overlevering består av følgende faser:

 • Prøvdedrift: Test av driftsystemer og funksjonalitet
 • Overtakelse: Gjennomføring av overtakelsesbefaringer og signering av overtakelsesprotokoller.
 • Reklamasjon: Oppfølging av leveransene med sikte på å avdekke eventuelle mangler slik at rettigheter ivaretas og at sikkerhetsstillelsen ikke frigis for tidlig.

Roller og ansvar i overlevering og garantiperiode

Prosjektleder

Noen av prosjektlederes viktigste oppgaver i overtagelsefase og garantiperiode

 • Sikre at nødvendig sluttdokumentasjon og tillatelser foreligger før bygget tas i bruk
 • Gjennomføre sluttbefaringer og sluttoppgjør
Prosjekteier

Noen av prosjekteiers viktigste oppgaver i overtagelsesfase og garantiperiode

 • Godkjenne prosjektleders anbefalinger i tilfelle uenigheter om sluttprodukt og oppgjør, samt eventuelle rettslige prosesser
 • Godkjenne overtagelse og sluttoppgjør basert på sluttbefaringer/1-årsbefaring
 • Følge opp eventuelle driftskontrakter og garantisaker
 • Godkjenne prosjektets sluttrapport
Kontraktsansvarlig /-forvalter

Noen av kontraktsforvalters hovedoppgaver i overtagelsesfasen

 • Dokumentere alle leveranser er i tråd med kontrakt og eventuelle avvik
 • Bistå i utarbeidelse av sluttrapport og benytte erfaringer inn i senere anskaffelser
Juridisk veileder / -ansvarlig

Noen av juridisk ansvarliges hovedoppgaver i overtagelsesfasen

 • Bistå prosjektleder i sluttoppgjør og byggherres representant i eventuelle rettslige oppgjør rundt pris eller kvalitet på sluttprodukt. 
Huskeliste
 • Husk å involvere driftspersonale i overtagelse og garantifasen slik at disse kjenner forutsetninger for ulike komponenter og funksjonalitet. Dette sikrer bedre drift og bedre forutsetninger for å vurdere om behov for utbedring er garantisak eller ikke
 • Sikre at all nødvendig FDV-dokumentasjon blir overlevert
 • Foreta sluttvurderinger av anskaffelsen og oppdater etter en periode i drift - Dette gir gode innspill til forbedrede anskaffelser i framtiden

 

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.