Byggeprosessen

Overlevering og ibruktagelse av bygget eller anlegget

Drift av bygg og anlegg

Forhold ved overgang til drift som er kritiske for at anskaffelsen skal nå sin målsetning og at bygget eller anlegget skal fungere optimalt.

 Når bygget eller anlegget går over i regulær drift er anskaffelsen over, hvis ikke driftsavtaler gjennom for eksempel OPS, ligger som del av anskaffelsen.

Når bygget eller anlegget tas i bruk er ofte leveransen sluttført og anskaffelsen ferdig. Nye personer hos byggherre overtar driftsansvaret og brukerne flytter inn. Det er nå de fleste målsetningene med prosjektet skal realiseres.

Driftsovertagelse

Det er viktig å legge til rette for en god driftsovertagelse og sikre at bygget eller anlegget tas i bruk med de forutsetningene som lå til grunn for leveransen. Eksempler på dette kan være: 

  • Effektiv ventilering (ventilasjonsanlegg vs. åpne vinduer)
  • Unngå ikke-kvalitetssikrede ombygginger (endringer av arealer eller gulvbelegg som kan hindre optimal bruk av ventilasjons- /varmeanlegg, eller øke renholdsutgiftene)
  • Unngå bruksendringer i strid med byggets prinsipper (endringer som kan øke støynivå, eller unødig slitasje på ikke-tilpassede materialer)

Det er derfor nyttig å sikre at informasjon om bygget gjøres tilgjengelig for driftspersonalet. Jobben starter allerede ved den opprinnelige anskaffelsen - Har man sikret seg overlevering av og rettigheter til BIM-modellen og er denne tilpasset behovene til drift- og vedlikehold? 

Anskaffelser av forvaltning, drift og vedlikehold (FDVU)

Dersom tjenesten over tid kan leveres uten at oppdragsgiver foretar bestillinger (avrop på en rammeavtale) er det ikke nødvendig med en rammeavtale. Drifts- og vedlikeholdsavtaler misforstås ofte som rammeavtaler, men dette er tjenesteavtaler når forutsetningene for når tjenesten utløses er gitt i kontakten. Dette kan være drift og vedlikehold av brannvarslingssystemer eller snømåking på skolens tomt.

Vurdering av terskelverdi i slike anskaffelser beregnes ut fra avtalens totale samlede verdi, eller forventet samlede verdi i hele kontraktens varighet der dette ikke er kjent på forhånd (eksempelvis snørydding). 

Les mer om forvaltning, drift og vedlikehold.

Leie av bygg og anlegg

Leieavtaler er ikke en del av lovverket for offentlige anskaffelser. Vi anbefaler likevel at du følger de grunnleggende prinsippene i anskaffelseslovens § 4 (konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet) i gjennomføring av leieprosesser. 

Les mer om leie av eiendom.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.