Byggeprosessen

Overlevering og ibruktagelse av bygget eller anlegget

Reklamasjons- og garantiperiode BAE

Du må følge opp leverandørene for å avdekke eventuelle feil og mangler før garantier trer i kraft. Byggherren må se til at service og vedlikehold gjennomføres slik at reklamasjonsrettighetene sikres.

Utbedringer i garantiperioden

Byggherren plikter å snarest varsle om nye feil og mangler som oppdages i garantiperioden. Varslingen bør være skriftlig. Driftsleddet har nå har overtatt bygget, så det anbefales å lage klare registrerings- og rapporteringsrutiner rundt varslingen. Slike registreringer vil også være verdifulle når prosjektet skal evalueres.

Utbedringer som gjennomføres i garantiperioden, kan gi grunnlag for å få forlenget garantitiden. Fastsettelsen av slike forlengelser må gjøres skriftlig. Hvor stor forlengelsen blir, vil avhenge av omfanget og graden av utbedring.

I samspillsentrepriser er det vanligvis foretatt en reklamasjonsavsetning for å ta hensyn til kostnader til utbedringsarbeid.

Endringer i reklamasjonsperioden

Dersom du velger å gjøre endringer i for eksempel planløsninger eller tekniske anlegg, er det viktig å være klar over at dette kan påvirke garantiansvaret. Dersom du er usikker på konsekvensene, bør du ta dette opp med aktuelle entreprenører som kan bli berørt, før endringene gjennomføres.

Reklamasjonsarbeid eller løpende vedlikehold?

Prosjektavdeling og driftsavdeling bør samarbeide tett i garantiperioden for å unngå unødvendige kostnader ved at vedlikehold bestilles på noe som egentlig er garantiarbeid. Dette er spesielt viktig når prosjektavdelingen er gått videre i et nytt prosjekt, og ikke lenger er daglig involvert i driften av bygget.

Garantibefaring

Det er vanlig å gjennomføre garantibefaringer etter overtakelse, gjerne ved 1 år og 5 år. Normalt er det du som byggherre som kaller inn til garantibefaring, men dette bør i alle tilfeller avtales ved overtakelse.

Garantibefaring er ikke regulert i NS-kontraktene, og du må huske å få det inn i kontrakten i forkant.

Evaluering av prosjektet

Prosjektet bør evalueres slik at andre kan dra nytte av erfaringene. Evalueringen bør påbegynnes rett etter overtakelse, når erfaringene er friskt i minnet, men kan suppleres gjennom garantiperioden.

Vi har i samarbeid med NKF, KS, EBA, Arkitektbedriftene og DiBK utviklet skjema for evaluering av leveransen. Skjemaene kan brukes for å lage referanser til bruk for oppdragsgiver og leverandør. Det er leveransen som evalueres, ikke leverandøren.

Sluttresultat: Avsluttet garantiansvar

Evaluering av resultatmål, effektmål og samfunnsmål. Oppdatere "som-bygget", BIM og FDV-underlag i henhold til ombygginger og bruk av bygget. Dokumentere ytelse og effekt. Eventuelle utbedringer.

Typiske leveranser
  • Evalueringsrapporter
  • Endringer forsikring? 
  • Eventuelle utbedringer i tråd med garanti- eller reklamasjonsrett og dokumentasjon av dette
Huskeliste
  • Varsle nye feil og mangler til leverandørene så snart feilene oppdages.
  • Vurder om garantitid for hele eller deler av en leveranse må forlenges.
  • Følge opp behovet for nye anskaffelser.
  • Evaluer prosjektet.

Andre sider på anskaffelser.no
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.