Hvordan stille krav om lærling i rammeavtaler?

Det er den totale verdien på rammeavtalen som er avgjørende for om du skal stille krav om lærlinger i rammeavtalen. Det er opp til oppdragsgiver selv å vurdere i hvilke avrop det skal stilles krav til at lærling deltar i arbeidene.

Du har her en fleksibilitet til å avgjøre selv når det er hensiktsmessig å bruke lærling i arbeidene.

For å sikre forutberegnelighet for leverandørene bør du på forhånd legge føringer for hvilke avrop du vil stille krav til at lærling deltar i arbeidet. Det kan være hensiktsmessig å sette en grense for når det skal stilles krav til lærling ved avrop, for eksempel verdi eller varighet. Dette bør du opplyse om i konkurransegrunnlaget.

Selv om du har fleksibilitet til å avgjøre når du vil bruke lærling i prosjektet, bør du bare stille krav når det er forholdsmessig. I vurderingen bør du vektlegge:

  • Verdien på avropet
  • Varigheten på avropet
  • Om arbeidene er egnet ut fra arbeidenes art og krav til helse, miljø og sikkerhet

Her gjelder vurderingene om at kravet ikke må være uforholdsmessig.

Oppdatert: 15. desember 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.