Når har du plikt til å stille krav om bruk av lærlinger?

Plikten til å stille krav om lærling gjelder når kontraktens hovedelement omfatter arbeider der det er relevant å benytte arbeidskraft med fag- eller svennebrev. Kravet må være ikke uforholdsmessig i den aktuelle kontrakten.

Relevant å benytte arbeidskraft med fag- eller svennebrev

Plikten til å stille krav om bruk av lærling gjelder når kontraktens hovedelement omfatter arbeider der det er relevant å benytte arbeidskraft med fag- eller svennebrev.

Gjelder hoveddelen av kontrakten for eksempel renholdstjenester er det relevant å benytte personer med fagbrev som renholdsoperatør til å utføre arbeidet.

Gjelder kontrakten utførelse av bygg- og anleggsarbeid eller elektroarbeid skal det benyttes personer med fagbrev som tømrer og elektriker. I disse tilfellene vil det som hovedregel inntre plikt til å stille krav om bruk av lærling.

Hva betyr kontraktens hovedelement?

Kontrakter kan være sammensatte, med en kombinasjon av forskjellige varer og tjenester. Det er kontraktens hovedelement som avgjør om det foreligger plikt til å kreve bruk av lærling under oppfyllelsen av kontrakten.

Plikten inntrer hvis hovedelementet omfatter arbeider der det er relevant med faglært arbeidskraft. Det betyr at ikke hele kontrakten trenger å være tjeneste-, eller bygge eller anleggskontrakt for at plikten skal inntre. Her gjelder vurderingen etter reglene for blandende anskaffelser i FOA § 6-1 tilsvarende. Ytelsen som har den høyeste verdien utgjør kontraktens hovedelement.

Det er heller ikke nødvendig at hele hovedelementet består av arbeid det er relevant å benytte faglært arbeidskraft til. Gjelder kontrakten for eksempel et bygg der det inngår mange ferdigproduserte elementer som monteres sammen med plassbygde installasjoner, vil hovedelementet være byggearbeider hvor det skal benyttes faglærte tømrere og murere. I tillegg vil det bli benyttet faglærte rørleggere, elektrikere og malere, og det vil også her være hensiktsmessig å bruke lærlinger.

Kravet må ikke være uforholdsmessig

Kravet du stiller til leverandøren om bruk av lærlinger må ikke være uforholdsmessig etter kontraktens innhold, omfanget av arbeidet der det er relevant å benytte arbeidskraft med fag- eller svennebrev eller andre forhold. Dette betyr at plikten til å stille krav om lærlinger bare inntrer når det er forholdsmessig i den konkrete kontrakten.

Det er kravet til at lærlingen deltar i arbeidet som må være forholdsmessig. Kravet skal ikke bli så omfattende at det går utover effektiviteten eller kvaliteten på arbeidet. I enkelte kontrakter vil den delen av arbeidet som krever faglært arbeidskraft være så liten at det kan være urimelig å kreve bruk av lærling, selv om kontraktens verdi er over terskelverdien.

Det vil være bransjemessige forskjeller, og forskjell fra oppdrag til oppdrag. Du må vurdere om arbeidene under kontrakten i det hele tatt er egnet for lærlinger.

Forhold du bør vurdere er:

  • Er det behov for spesialisert kompetanse som en lærling ikke kan forventes å ha?
  • Er dette arbeider som normalt blir utført av bare en person?
  • Hvor stor del av kontraktsummen er materialkostnader?
  • Er arbeidene egnet for bruk av lærlinger ut fra arbeidenes art og krav til helse, miljø og sikkerhet?
Oppdatert: 15. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.