Særlig behov for læreplasser

Plikten til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter gjelder bare dersom det er særlig behov for læreplasser innenfor bransjen. Oppdragsgiver må selv vurdere om det er særlig behov for lærlinger i det fagområdet kontrakten gjelder.

Ta utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets statistikk

I vurderingen av om det er et særlig behov skal du ta utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets statistikk over søkere til læreplass og inngåtte lærekontrakter.

Utdanningsdirektoratets statistikk er basert på utdanningsprogram som omfatter flere tilgrensende lærefag. Utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk omfatter blant annet alle bygghåndverkerne, malerfaget og renholdsoperatørfaget. Elektrofag er et eget utdanningsprogram.

Behovet for lærlinger innenfor et helt utdanningsprogram skal legges til grunn for vurderingen. Dette er fordi søkere til læreplass som ikke får oppfylt sitt førstevalg, som regel vil være kvalifisert til lærlingplass innenfor flere av de andre lærefagene innenfor det samme utdanningsprogram.

Det er det nasjonale behovet for læreplasser som skal legges til grunn, fordi konkurransen om kontrakten vil være åpen for leverandører fra hele landet.

Vurdering av særlig behov

Hvis statistikken innenfor et utdanningsprogram viser at det på landsbasis er flere søkere til læreplass enn antall inngåtte kontrakter, viser dette behov for flere læreplasser. Er underdekningen på læreplasser mer enn 10% av søkertallet vil det være et særlig behov.

Det kan også være nødvendig å vurdere søkertallene til det enkelte lærefag. Dette gjelder for eksempel glassfaget, som er et særløp, og derfor følger en annen struktur enn de fleste andre fagene innenfor programområdet for bygg og anleggsteknikk.

I noen kontrakter vil det også kunne være riktig å legge vekt på lokale behov for læreplasser. Dette gjelder særlig for små kontrakter hvor det er rimelig å forvente at det bare vil være lokal konkurranse om kontrakten.

Oppdatert: 15. desember 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.