Fellesavtale for kjøp av interiørarkitekt tjenester

Fellesavtale for kjøp av interiørarkitekt tjenester

Statens innkjøpssenter skal anskaffe Fellesavtale om kjøp av interiørarkitekttjenester, og denne siden inneholder mandat, fremdriftsplan og organisering av anskaffelsen. Fellesavtalen inngår i kategoristrategien for kontorområdet.

Statens innkjøpssenter har utarbeidet en kategoristrategi for kontorområdet, som ble lansert 7. desember 2022. Formålet med å utarbeide en kategoristrategi for kontorområdet var å analysere området og identifisere hvilke avtaleområder som er egnet for statlige fellesavtaler, samt belyse gevinstpotensialet og utfordringer knyttet til de enkelte avtaleområdene. Kategoristrategien består av fire kategorier med en rekke kontraktsområder: kategori kontordrift, kategori profesjonelle tjenester, kategori møbler og inventar og kategori elektrisk kraft. Interiørarkitekttjenester er ett av områdene som er identifisert som egnet for statlig fellesavtale. Ytterligere informasjon om kategoristrategien er på følgende nettside.

Status

 • Prosjektmandatet er godkjent.
 • Intern prosjektorganisasjon er etablert.
 • Rekruttering til innkjøpsgruppe er pågående.

Effektmål

 • Effektivisering
  • Forenkle og effektivisere statsforvaltningen ved å samordne anskaffelsen og avtaleforvaltningen av interiørarkitekttjenester.
 • Klima og miljø
  • Økt fokus på sirkularitet i markedet med en utvikling mot mer sirkulært innrettet tjenesteportefølje.
  • Bærekraftig forbruk av møbler og inventar og mer sirkulær økonomi i statlig sektor, gjennom valg av bærekraftige produkter og løsninger.
 • Økonomiske besparelser
  • Gode priser og vilkår som en effekt av å samordne innkjøp innenfor et område med stort volum.
MilepælerTidspunkt
Oppstart av prosjektQ1 2023
Godkjent konkurransestrategiQ2 2023
Kunngjøring av konkurranseQ4 2023
Tildeling og inngåelse av kontraktQ1 2024
Oppstart og implementering av kontraktQ1 2024
Tentativ fremdriftsplan

Organisering

 • Prosjekteier: seksjonssjef Fredrik Hanses / Statens innkjøpssenter (DFØ)
 • Prosjektleder: Jan Erik Sæther Ask / Statens innkjøpssenter (DFØ)
 • Prosjektdeltakere:
  • Fredrik Dahl-Hansen prosjektmedarbeider, Statens innkjøpssenter
  • David Behrens, analyse, Statens innkjøpssenter
  • Yngvar Loen Larsen, juridisk, Avdeling for kontrakt og regelverk
  • Christian Tangene, bærekraft, Avdeling for bærekraft og innovasjon

Innkjøpsgruppe

Rekruttering av deltakere til innkjøpsgruppen pågår, det er sendt invitasjon til virksomhetene med frist 21.03.2023. Deretter vil innkjøpsgruppen etableres mest mulig hensiktsmessig for en god gjennomføring av anskaffelsen.

Oppdatert: 14. mars 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord