Fellesavtale for kontroll og oppfølging av offentlige kontrakter

Fellesavtale for kontroll og oppfølging av offentlige kontrakter

Statens innkjøpssenter skal anskaffe en fellesavtale for kontroll og oppfølging av offentlige kontrakter (tidligere revisjonstjenester). Denne siden inneholder informasjon om anskaffelsen.

Den 7. desember 2022 lanserte Statens innkjøpssenter en kategoristrategi for kontorområdet. Formålet med å utarbeide en kategoristrategi for kontorområdet var å analysere området og identifisere hvilke avtaleområder som er egnet for statlige fellesavtaler, samt belyse gevinstpotensialet og utfordringer knyttet til de enkelte avtaleområdene.

Kategorien består av fire underkategorier med en rekke kontraktsområder:

 • kategori kontordrift
 • kategori profesjonelle tjenester
 • kategori møbler og inventar
 • kategori elektrisk kraft

Anskaffelsen inngår i underkategorien "profesjonelle tjenester", og er ett av områdene som er identifiser som egnet for en statlig fellesavtale.

Status

 • Anskaffelsen er satt på vent, og anskaffelsesarbeidet forventes å tas opp igjen høsten 2025. Bakgrunnen for en midlertidig pause av prosjektet skyldes begrenset ressurskapasitet innad i prosjektorganisasjonen og det pågående veiledningsarbeidet rundt innføring av Norgesmodellen. Det skjer mye på området og det er høy risiko for at behovet til virksomhetene endrer seg raskt i løpet av året, i takt med de nye skjerpede kravene til kontraktsoppfølging.  Å gå ut med en slik anskaffelse til rett tidspunkt er en kritisk suksessfaktor for at avtalen skal nå sitt fulle potensiale.

Effektmål

 • Effektivisering
  • Effektivisering av oppfølging og kontroll av offentlige kontrakter.
  • Redusert samlet ressursbruk til forberedelse og inngåelse av avtaler, samt løpende forvaltning.
  • Effektiv behovsdekning for statlige virksomheter.
  • Reduserte transaksjonskostnader.
  • Reduserte totale kostnader gjennom bedre avtaledekning.
 • Samfunnsansvar
  • Motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.
  • Motvirke brudd på menneskerettigheter i leverandørkjeden.
  • Økt gjennomslagskraft overfor markedet med hensyn til miljømessige og sosiale krav, herunder bruk av lærlinger og universell utforming.
 • Konkurranse
  • Tilgang til det statlige markedet for leverandører, spesielt for mindre, lokale aktører som ofte ikke kan levere på større rammeavtaler.
  • Mer effektiv tilgang på et større leverandørmarked for oppdragsgivere.
 • Økonomiske besparelser
  • Gode priser og vilkår som en effekt av å samordne innkjøp innenfor et område med stort volum.

Organisering

Prosjekteier: seksjonssjef Frederik Hanses / Statens innkjøpssenter

Prosjektleder: Jasmin Naila Mirza / Statens innkjøpssenter

Prosjektdeltakere:

 • NN, prosjektmedarbeider, Statens innkjøpssenter
 • NN,  juridisk rådgivning, Seksjon for regelverk og prosess
 • NN, lønns- og arbeidsvilkår, Seksjon for regelverk og prosess
 • NN menneskerettigheter, Seksjon for bærekraftige anskaffelser
 • NN miljø, Seksjon for bærekraftige anskaffelser
 • NN bærekraft, Statens innkjøpssenter

Kontakt

Alle henvendelser relatert til anskaffelsen skal sendes til kontor@dfo.no

Oppdatert: 24. juni 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.