Fellesavtale kurs- og konferansetjenester

Fellesavtale kurs- og konferansetjenester

Forventede effekter, framdriftsplan og organisering av ny fellesavtale for kjøp av kurs- og konferansetjenester.

Statens innkjøpssenter besluttet å avlyse pilot på dynamisk innkjøpsordning (DPS) på kurs- og konferansetjenester på bakgrunn av tilbakemeldinger fra virksomheter og leverandører. Det ble samtidig bestemt at arbeid med en statlig fellesavtale for kurs- og konferansetjenester skulle påbegynnes.

Formålet med anskaffelsen er å inngå en statlig fellesavtale for kurs- og konferansetjenester innenlands, der ansatte hos de statlige virksomhetene kan få dekket sine behov .

Status

 • Evaluering pågår
 • Tilbudsfristen var 24.april kl. 12.00
 • Det er mottatt svært mange tilbud og en omfattende evalueringsprosess pågår
 • Valg av leverandører og kontraktsignering planlegges rett før/ rett etter fellesferien

Forventede effekter

 • Redusert ressursbruk og transaksjonskostnader til inngåelse og forvaltning av avtaler
 • Effektiv behovsdekning
 • Reduserte totale kostnader gjennom bedre avtaledekning
 • Gode priser og vilkår
 • Økte direkte og indirekte besparelser knyttet til gjennomføring av anskaffelsen og en standardisert og effektiv behovsdekning
 • Tilgang på det statlige markedet for leverandørmarkedet, spesielt mindre, lokale og kjedeuavhengige leverandører
 • Mer effektiv tilgang på et større leverandørmarked for virksomhetene
 • Dreie etterspørselen mot mindre miljøbelastende kurs- og konferansevirksomhet og øke incentivene til å velge de mest miljøvennlig tjenestene
 • Motvirke arbeidslivskriminalitet der det er relevant
 • Ivareta hensyn til miljømessige og sosiale krav, herunder bruk av lærlinger og universell utforming

Tentativ framdriftsplan

MilepælerTidspunkt
Godkjent mandatQ1 2023
Etablert prosjektorganisasjonQ1 2023
BehovskartleggingQ1 2023
MarkedsanalyseQ1 2023
Godkjent konkurransestrategiQ2 2023
Kunngjøring av konkurransedokumenteneQ1 2024
Valg av leverandør og kontraktsignering Q2/ Q3 2024
Implementering og oppstart av kontraktQ2/Q3 2024

Organisering

 • Prosjekteier: seksjonssjef Fredrik Hanses / Statens innkjøpssenter (DFØ)
 • Prosjektleder: Eva Synnøve Trælstad / Statens innkjøpssenter (DFØ)
 • Prosjektdeltaker: Maiken Svendsrud / Statens innkjøpssenter (DFØ)
 • Prosjektdeltaker analyse: David Behrens / Statens innkjøpssenter (DFØ)
 • Prosjektdeltaker juridisk: Tobias Løkken Amundsen / Statens innkjøpssenter (DFØ)
 • Prosjektdeltaker bærekraft og miljø: Kadar Abrahamsen / Statens innkjøpssenter (DFØ)
 • Prosjektdeltaker menneskerettigheter: Jenny Ählström/ Statens innkjøpssenter (DFØ)
 • Prosjektdeltaker sosialt ansvar og lønns- og arbeidsvilkår: Anne Cathrine Jacobsen / Statens innkjøpssenter (DFØ)

Innkjøpsgruppe

 • Alf Jarle Albertsen, Konkurransetilsynet
 • Kjersti Naustdal, Mattilsynet
 • Øyvind Bjerkebro, Norsk Helsenett
 • Vibeke Kemi, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • Marianne Bretteville, Helsedirektoratet
 • Else Brit Aarø, Tolletaten
Oppdatert: 15. mai 2024

Kontakt

 • E-post reise [at] dfo.no (reise[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.