CEN/TC 440

CEN/TC 440 mål er standardisering av heile tilbodsprosessen ved å utvikle standardar som dekkjer dei behova offentleg sektor har.

CEN/TC 440 vil dekkje publisering, konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging.

Ved å standardisere alle delprosessar er det mogleg å skape strukturert (elektronisk) innhald som kan sendast mellom aktørane sine system. Dette vil forenkle ein ende-til-ende-prosess som har som mål å gjere offentleg sektor kostnadseffektiv.

Ved å utføre heile prosessen elektronisk vil ein også kunne fange data som kan brukast igjen i andre prosessar eller som grunnlag for nye konkurransar.

Oppdatert: 1. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord