OpenPeppol

OpenPeppol er ein organisasjon for å vidareføre arbeidet til Peppol-prosjektet.

Peppol (Pan-European Public Procurement Online) prosjektet har hatt ei vellykka gjennomføring med Peppol-spesifikasjonar, pilotering og produksjonssetjing av desse.

For å vidareføre det arbeidet Peppol-prosjektet har gjennomført, er det no etablert ein organisasjon som er kalla OpenPeppol Association. OpenPeppol, som består av offentlege og private medlemer av Peppol-samfunnet, har teke over ansvaret for Peppol-spesifikasjonar, byggeklossar og tenester, og skal fremje implementering av desse i heile Europa.

OpenPeppol er etablert som ei non-profit internasjonal foreining under belgisk lov (Association Internationale Sans Men Lucratif – AISBL), og starta si offisielle verksemd den 1. september 2012.

Meininga med OpenPeppol er å kople europeiske bedrifter og europeiske offentlege kjøparar enklare saman i den elektroniske innkjøps- og handelsprosessen for med det å gi auka høve for større konkurranse om offentlege kontraktar og reduserte transaksjonskostnader. Dette vil gjere offentleg sektor i stand til å yte betre tenester for skattebetalarane sine pengar.

OpenPeppol vil stimulere til eit breitt samarbeid på tvers av Europa, og vil jobbe for ei god breiing av dei standardiserte handelsprosessane og formata. Peppol-komponentar og spesifikasjonar vil truleg også få ei utbreiing utanfor Europa.

Meir informasjon om OpenPeppol finn du på OpenPEPPOL si nettside.

Oppdatert: 5. juli 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.