Handlingsplan for anskaffingsstrategi - mal

Meininga med handlingsplanen(ane) er å sikre at ein når målsetjingane i "Anskaffelsesstrategien" og at det blir sett av tilstrekkelege ressursar. Her finn du mal for korleis verksemda kan utforme ein handlingsplan.

Oppdatert: 20. september 2021
Kjelde: DFØ

Vi har laga to malar for handlingsplan. Ein som høyrer til den enkle innkjøpsstrategi-malen og ein som høyrer til standard-malen. Vi tilrår at dei som har laga innkjøpsstrategi før, eller der innkjøp utgjer meir enn 30 prosent av tildelt budsjett, brukar standard-malen.

Verktøyet er i bruk på følgende sider

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord