Søk

136 søkeresultater funnet
Verktøy

Mal unntakshjemmel for FoU-prosjekter

Statens Vegvesen har laget en mal for å vurdere om prosjektet omfattes av unntakshjemmelen. Malen er et godt utgangspunkt for å dokumentere vurderinger og begrunnelser vedrørende FoU-unntaket.

Verktøy

Self-assessment - ethical requirements

We recommend that you use the self-assessment form as part of the follow-up of the supplier in procurements where you have stipulated ethical contract performance clauses. Ask your the supplier to complete the form or review them in follow-up conversations with the supplier.

Verktøy

Miljøavtale leige

Norsk Eiendom har utvikla ein miljøavtale som kan brukast ved leige av eigedom. Med slike avtalar kan du som leigetakar bidra til å redusere miljøpåverknaden i bygget du leiger.