Søk

136 søkeresultater funnet
Verktøy

Standard leigeavtale for næringslokalar

Malen er utarbeida av Statsbygg i samråd med nettverk for offentlege leigetakarar. Nettverk for offentlege leigetakarar er eit fagleg forum for erfaringsutveksling innen fagområdet leige i markedet. Nettverket består av statlege og kommunale verksemder og leiast av Statsbyggs rådgjevingsteneste for leige av eigedom.

Verktøy

Kontorrekvisita – konkurransegrunnlagsmal

Få hjelp til offentleg anskaffing av kontorrekvisita. Bruk DFØ sine malar for inngåing av rammeavtale om kontorrekvisita. NB: Malane er ikkje oppdaterte i samsvar med nytt anskaffingsregelverk som gjeld frå 1. januar 2017.

Verktøy

Anskaffelsesstrategi mal

Det finnes like mange måter å utforme en anskaffelsesstrategi (innkjøpsstrategi) på som det finnes strategier. Dette er vårt forslag til hvordan en anskaffelsesstrategi kan se ut. Malen er laget som en «ferdig» strategi, men den må tilpasses din virksomhet før den tas i bruk.