Søk

136 søkeresultater funnet
Verktøy

Mal unntakshjemmel for FoU-prosjekter

Statens Vegvesen har laget en mal for å vurdere om prosjektet omfattes av unntakshjemmelen. Malen er et godt utgangspunkt for å dokumentere vurderinger og begrunnelser vedrørende FoU-unntaket.

Verktøy

Mangelliste

Forsvarsbygg har utarbeidet en mal for mangelliste i forbindelse med overtakelsesbefaringer og utfylling av overtakelsesprotokoll.

Verktøy

Kontrollskjema for koordinator i utførelsesfasen

Undervisningsbygg har utarbeidet et skjema for koordinator i utførelsesfasen (KU). Skjemaet er en sjekkliste for kontroll av at arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er utført før oppstart på byggeplass og ved avslutning av arbeidene.

Verktøy

Mulighetsstudie

Undervisningsbygg har utviklet en mal til bruk i arbeidet med å lage et mulighetsstudie. En slik studie kan være nyttig å ha for å danne seg et bilde av ulike løsninger for et anlegg eller bygg.