Søk

43 søkeresultater funnet
Verktøy

Grønn materialguide

Dette er veileder med praktisk og pedagogisk oversikt over miljøegenskaper til ulike bygningsmaterialer. Den gjør det enklere å ta miljøriktige valg i planleggingen av et byggeprosjekt.

Verktøy

Kvalitet som tildelingskriterium

Sju danske organisasjoner i byggebransjen har gått sammen om initiativet ”Værdiskabende Byggeproces”, og har laget veiledningen ”Kvalitet som tildelingskriterium”. Del 1 er en veiledning og bilaget inneholder eksempler på tildelingskriterier, samt konkurransegrunnlag og bruk av evalueringsmodeller.

Verktøy

Sluttrapport i prosjekter

En sluttrapport skal beskrive de viktigste erfaringene som er gjort i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. Denne prosedyren gjennomgår hva som skal inkluderes.

Verktøy

Juridisk notat om BVP fra Kluge

Notatet drøfter om og i hvilken utstrekning innkjøp gjennomført etter BVP-metoden er i tråd med anskaffelsesregelverket.

Verktøy

NS 3454 Livssykluskostnader for bygg

NS 3454 er hjelpemiddel for den som ønsker å gjennomføre LCC-analyser. Standarden kan benyttes i alle faser av et byggeprosjekt og i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU).