Brukermedvirkning hos Statens innkjøpssenter

Strategi for brukermedvirkning er evaluert, og Statens innkjøpssenter har vedtatt nytt rammeverk for brukermedvirkning.

Statens innkjøpssenter ønsker å ivareta brukernes behov og forventninger gjennom hele anskaffelsesprosesser og etablerte derfor i 2016:

  • Statens innkjøpsråd – skal definere og prioritere den totale kontraktsporteføljen i samråd med Statens innkjøpssenter.
  • Statens innkjøpsgruppe(r) – har som formål å ivareta sluttbrukernes tekniske og praktiske interesser gjennom hele anskaffelsesprosesser, både innkjøp og forvaltning. Dette er anskaffelsesspesifikke faglige grupper med operativt fokus.
  • Statens innkjøpsforum – et møtested for lokale avtaleforvaltere og Statens innkjøpssenter. Forumet er ment å skape en arena for erfaringsveksling og engasjement rundt fellesavtaler, samt oppmuntre til brukermedvirkning gjennom innkjøpsråd og innkjøpsgrupper.

Strategi for brukermedvirkning blir erstattet med rammeverk for brukermedvirkning og viderefører de etablerte brukerfora.

Siste innkjøpsforum ble avholdt i august 2018. Pga. pandemien valgte Statens innkjøpssenter å utsette arrangementet. Neste innkjøpsforum vil bli avholdt 23. og 24. mai i 2022.

Mer innhold om Brukermedvirkning hos Statens innkjøpssenter

Oppdatert: 26. april 2022

Kontakt

Spørsmål om Statens innkjøpssenter

  • e-post statens.innkjopssenter [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord