Roller og ansvar i kontraktsperioden

Roller og ansvar i forvaltningen av statlige fellesavtaler skjer på tre nivåer: strategisk, taktisk og operativt.

Avtaleeier: DFØ/Statens innkjøpssenter er avtaleeier og har det strategiske ansvaret i avtaleoppfølgingen.

Rollen innebærer blant annet å gjennomføre jevnlige statusmøter med leverandørene, følge opp krav knyttet til klima og miljø, lønn- og arbeidsforhold, sosialt ansvar og foreta prisrevisjoner.

Avtaleforvalter: Den enkelte virksomhet må utnevne én lokal avtaleforvalter for enhver statlig fellesavtale. Det er opp til virksomheten om å ha én eller flere avtaleforvaltere for de ulike statlige fellesavtalene. Den lokale avtaleforvalteren vil være avtaleansvarlig og koordinator både ovenfor leverandøren, Statens innkjøpssenter og virksomhetens egne bestillere. Vedkommende vil fungere som "single point of contact" i sin virksomhet for en fellesavtale og vil ha en sentral rolle i implementering og avtaleoppfølging. 

Rollen innebærer typisk følgende oppgaver:

 • Være virksomhetens kontaktperson både ovenfor leverandøren og Statens innkjøpssenter
 • Bistå Statens innkjøpssenter med informasjon internt i egen virksomhet
 • Bistå leverandøren ved implementering av avtalen
 • Motta og implementere godkjent elektronisk varekatalog fra Statens innkjøpssenter
 • Være kontaktperson for egne bestillere knyttet til avtaleoppfølging
  • Bistå med veiledning av egne innkjøpere/brukere
  • Formidle informasjon om blant annet avtalevilkår
  • Være koordinator ved behov for opplæring, avklaringer, informasjon med mer innen egen virksomhet
  • Rapportere gjentagende avvik til Statens innkjøpssenter ved behov for eskalering
  • Innhente og følge opp leverandørstatistikk for egen virksomhet
  • Ha kjennskap til og oppfølging av fellesavtalens betingelser

Underliggende enheter og bestillere: Kontaktpersoner i underliggende enheter.

Oppdatert: 27. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.