Ombruk av møbler ved flytting til Økern portal

I dette eksempelet kan du lese om hvordan DFØ gikk frem for å dekke behovet for møbler på en sirkulære måte ved flytting til nye kontorer.

Kilde: DFØ
Kontaktperson i DFØ
Resultater
  • 3,1 millioner kroner spart*
  • 51 tonn CO2ekvivalenter *

*Sammenlignet med et scenario hvor alle møbler er kjøpt nytt

Konkurransegrunnlag

Bakgrunn

I 2021 flyttet DFØ inn i nye lokaler på Økern portal. Under flytteprosessen var det et uttalt mål om å dekke behovet for møbler på en mest mulig sirkulær måte. For å oppnå målet ble fokus satt på ombruk av eksisterende møbelmasse, redesign av overflødige møbler, kjøp av brukte møbler og kjøp av nye møbler designet for en sirkulær økonomi. Resultatet ble reduserte kostnader, mindre avfallsgenerering og et bedre klimagassregnskap. I tillegg fikk DFØ gjennom redesign av gamle reoler stimulert til innovasjon og gevinstskaping i SMB-markedet, samtidig som at DFØ fikk nye skillevegger.

Skillevegg
DFØ

Med disse resultatene så er sirkulære anskaffelser definitivt en medisin vi kommer til å fortsette å ta

Hilde Singsaas, direktør DFØ, i Dagsavisen 14.10.2021
Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 22. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord