Bistandsavtalene (SSA-B og SSA-B enkel)

Avtalen er egnet til konsulentkjøp når du har behov for kompetanse, men ikke vet hvordan sluttresultatet skal bli (du har ikke utarbeidet en kravspesifikasjon som definerer et sluttresultat/behov, men kun en beskrivelse av den bistanden du ønsker at konsulenten skal yte).

Kilde: DFØ

Ved kjøp av konsulenttimer på bistandsavtalen, er du som kunde nødt til å følge opp konsulenten slik at du ser at resultatet vil dekke ditt behov. Konsulenten har ikke resultatansvar (resultatet/behovet er ikke klart definert).

Bokmål versjonene av SSA-ene er nå oppdatert for å reflektere ny forskrift om elektronisk faktura. Benytter du de engelske versjoner, må du oppdatere disse med tilsvarende regulering. (20.05.2019)

Det finnes en bistandsavtale med vanlig SSA-struktur (avtaletekst med bilag) og en enkelere variant der bilagsteksten er integrert i avtaleteksten. Sistnevnte egner seg ved anskaffelser der behovet/kravene kan beskrives kort.

Bilag 2 "Leverandørens løsningsbeskrivelse" finnes ikke i SSA-B. Dette er fordi kunden i forbindelse med bistand ikke har definert hva som skal kjøpes, men kun gitt en overordnet beskrivelse av bistanden som skal ytes.

Leverandøren kan ikke i et slikt tilfelle gi noen løsningsbeskrivelse- da leverandøren ikke foreløpig har fått klare nok føringer fra kunden om hva som forventes som sluttresultat.

Kunden må i forbindelse med bistanden jobbe tett sammen med leverandøren slik at nødvendige føringer kan gis. Leverandøren er ikke ansvarlig for et særskilt resultat- men han forsøker, i samarbeid med kunden, å dekke det behovet kunden har.

SSA-B skal ikke brukes for konsulentkjøp med tilknytning til bygg- og anlegg. For denne type kjøp skal standard bransjekontrakter fra Standard Norge brukes. 

Oppdatert: 12. desember 2022

Kontakt

Spørsmål om SSA

  • e-post ssa-post [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord