Byggeprosessen

Konseptutvikling og bearbeiding i bygg- og anlegg

Samspillsentreprise

I en samspillsentreprise kontraheres en samspillsgruppe bestående av de viktigste prosjekterende og utførende. Samspillsgruppen har i samarbeid ansvaret for prosjekteringen frem mot en omforent målpris.

Varianter av samspillsentreprise     

Samspill til totalentreprise

Byggherre, brukere, prosjekterende, entreprenører og eventuelt forvaltere samarbeider i utvikling av prosjektet fra programmeringsfasen, til et forprosjekt med målpris. Da overtar samspillsgruppen ansvaret og det skrives totalentreprisekontrakt.

Samspill med incitament

Byggherre, brukere, prosjekterende, entreprenører og eventuelt forvaltere samarbeider i utvikling av prosjektet fra programmeringsfasen, til et forprosjekt med målpris. Deretter utføres arbeidene videre som regningsarbeid, med avtalt fordeling av over/underskridelse av målpris.

Offentlig Privat Samarbeid - OPS

Et OPS-selskap bidrar med eierskap og/eller drift i en periode, i tillegg til prosjektering og utførelse.

Byggherrens oppgaver 

 • Organisere en styringsgruppe med representanter for egen administrasjon, brukere, bestiller og eiendomsavdeling.       
 • Forberede markedet på prosjektet og den fremtidige konkurransen, eksempelvis gjennom dialogkonferanse.
 • Prekvalifisere samspillsgrupper til konkurransen.
 • Bidra til godt samspill i gruppen.

Viktig                              

 • Byggherren må stille realistiske krav til gruppenes sammensetning og ikke prekvalifisere flere grupper enn nødvendig.
 • Sikre at ansvar for ytelser er godt avklart og leveres iht plan selv om man skal samarbeide om løsninger.

Fordeler             

 • Får fokus på løsning og praktisk utførelse tidlig i prosjektet.
 • Forebygger prosjekterte løsninger som ikke kan bygges.
 • Kan bidra til innovative løsninger dersom samspillet mellom deltakerne i gruppen fungerer.

Ulemper                       

 • Gjennomføringsmodellen krever en kompetent byggherre som kan styre en samspillsprosess og som har ressurser til oppfølging.
 • Det kan være en utfordring å få samspillet i gruppen til å fungere optimalt ettersom dette er en forholdsvis ny gjennomføringsmodell. Dette stiller krav til byggherren om å legge forholdene til rette for godt samspill.

Les mer om anskaffelse av samspillsgruppe.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.