Anskaffelsesprosessen steg for steg

Identifisere mål og kritiske suksessfaktorer

Som et første steg i risikostyring identifiseres mål med anskaffelsen og kritiske suksessfaktorer for å nå målene.

For å kunne vurdere risiko knyttet til en anskaffelse må du definere målene for anskaffelsen. Hva slags behov skal anskaffelsen dekke? Uten et tydelig definert utgangspunkt som risikoer skal vurderes i forhold til er det umulig å si noe om konsekvensen en risiko kan ha.

Målene for anskaffelsen defineres i behovsvurderingen, og krever ofte at flere miljøer og fagpersoner er involvert. Sett brukerne i sentrum og sørg for at behovene er godt forankret.

Målene som defineres må være å konkrete som mulig. Beskriv målet som et ønsket resultat eller tilstand, ikke som et virkemiddel eller en aktivitetsbeskrivelse. Det må være mulig i etterkant å etterprøve om målet faktisk er nådd eller ikke.

Kritiske suksessfaktorer

Kritiske suksessfaktorer er forhold som er avgjørende for at målene nås. Når du definerer kritiske suksessfaktorer, er det et hjelpeskritt på veien mot å identifisere risikoer. Sett fokus på de faktorene som er viktigst for å lykkes med å nå målene - ikke bli for detaljert.  Ved å speilvende de kritiske suksessfaktorene før du frem risikoen.

Eksempel på mål og kritiske suksessfaktorer

Flere kommuner gikk sammen for å anskaffe velferdsteknologi, blant annet trygghets- og varslingsteknologi.

Mål for anskaffelsen var blant annet å anskaffe teknologi som muliggjør at mennesker kan føle trygghet og gis mulighet til å  bo lengre i eget hjem til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

En kritisk suksessfaktor for måloppnåelse er at løsningen som anskaffes gir trygghet for brukerne, slik at de faktisk blir boende i eget hjem.

Oppdatert: 14. desember 2021

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord