Anskaffelsesprosessen steg for steg

Avklare behov og forberede konkurransen

Forskjellen mellom TCO, LCC og LCA

Totalkostnader ved eierskap (TCO) og livssykluskostnader (LCC) er metoder for helhetlig kostnadsberegning av anskaffelser. Livsløpsanalyse (LCA) er en metode til å identifisere relevante miljøkrav og brukt i miljødokumentasjon.

Totalkostnad ved eierskap

TCO, en forkortelse av Total Cost of Ownership, er de totale kostnadene ved en anskaffelse og inkluderer innkjøpsprisen og eierskapskostnader (forvaltning- drifts og vedlikeholdskostnader). Det kan være direkte kostnader som energibruk, servicekostnader og indirekte kostnader som egenandeler brukere må betale.

Ved å beregne TCO får du en oversikt over totalkostnaden og informasjon til å velge det tilbudet som er billigst på sikt.

Livssykluskostnader

LCC, en forkortelse av Life Cycle Cost, inkluderer kostnader som oppstår gjennom hele produktet eller tjenestens livssyklus og kan også inkludere miljøkostnader og avhendingskostnader.

Til forskjell fra TCO kan du, som vist i figur 1, inkludere miljøbelastninger som for eksempel utslipp av klimagasser under forutsetning av at de kan prissettes.

LCC figur

Figuren over fra NS-ISO 20400:2017 Bærekraftige innkjøp. Materiale gjengitt med tillatelse fra Standard Norge Online AS 12/2017. Standard Online er ikke ansvarlig for eventuelle feil i gjengitt materiale. Se www.standard.no.

Livsløpsanalyse 

LCA, en forkortelse av Life Cycle Analysis, er en strukturert vitenskapelig metode for å beregne miljøbelastningen av produkter og tjenester. Metoden er internasjonalt standardisert i ISO 14040 og ISO 14044.

Med LCA kan du evaluere inngangsfaktorer som for eksempel energi, utgangsfaktorer som for eksempel klimagassutslipp og de potensielle miljøpåvirkningene (som global oppvarming) for et produkt eller en tjeneste gjennom hele dets livssyklus.

LCA kan vise hvilke miljøpåvirkninger som er størst, hva som er kilden til disse, og hvilken levetidsfase som er viktigst i forhold til ulike miljøbelastninger.

Resultatene av LCA-analysen kan gi informasjon om hva som er relevante miljøbelastninger å stille krav til i en anskaffelse. LCA innebærer ingen kostnadsberegninger.

Når det kommer til miljødokumentasjon, så legges et LCA-perspektiv til grunn ved at alle livssyklusfasene inkluderes i utforming av krav og kriterier i en type I merkeordning.

En Environmental Product Declaration (EPD) lages på grunnlag av en LCA, og kan dokumentere miljøprestasjonen til blant annet byggevarer og møbler. 

Oppdatert: 14. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.