Sluttrapport for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår

Sluttrapporten samanfattar forhold knytte til kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.

Kjelde: Jernbaneverket

Rapporten samanfattar

  • Kva område det vart sett fokus på etter gjennomgang av eigenrapportering og risikovurdering 
  • funn
  • tiltak
  • eventuelle sanksjonar som vart iverksette
  • konklusjon etter gjennomført kontroll
Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord