Elektronisk handelsformat (EHF)

Spørsmål og svar om elektronisk handelsformat (EHF)

Difi mottar en del spørsmål om Elektronisk handelsformat (EHF). Vi har satt sammen en del av de spørsmålene som går igjen.

Hva er EHF?

EHF er "Elektronisk handelsformat" og er en norsk tilpassing av Peppol BIS som er basert på UBL. EHF er utarbeidet i regi av DFØ.

Hvor finner jeg dokumentasjon om EHF?

Du finner dokumentasjon av EHF på Github.

Aktuelle versjoner finner du på versjonsoversikten til DFØ.

Når gjelder en versjon av EHF X?

Informasjon om perioden i gitt versjon av EHF X gjelder er beskrevet i dokumentasjon av den gitte versjonen.

 Release-/endringsregime i DFØ

Hoved release 2.X til X.0
 • Bryter kompatibilitet, dvs. er ikke bakoverkompatibel med forrige versjon
 • Kan legge til og trekke fra obligatorisk funksjonalitet
 • Skal forankres i standardiseringsforskriften
 • Ny CustomizationId
 • Alle tidligere revisjoner skal være tatt inn
 • Inntil 1 gang pr år
 • Varsles – 16 måneder før release
 • Medfører endringer i ELMA
Minor release = 2.X.0
 • Skal være 100% bakoverkompatibel
 • Kan legge til ny valgfri funksjonalitet
 • Forankret i standardiseringsforskriften
 • Krever ny CustomizationID
 • Alle tidligere revisjoner skal være tatt inn
 • Inntil to ganger pr år
 • Krever endring i ELMA
Revisjoner = 2.0.X
 • Ingen endringer i ELMA
 • Publiseres hvert kvartal (1.januar, 1.april, 1.juli og 1.oktober)
 • Ingen regler skal strammes til i forhold til veileder
 • Skal være bakover kompatibel
 • Ingen innvirkning på Standardiseringsforskriften
 • Gjelder umiddelbart – dvs. fra angitt dato
 • Nye elementer i kodeliste regnes som en revisjon
Hvordan kan jeg legge inn flere referanser?

Noen ganger ønsker man å legge inn flere referanser enn de som er predefinert i EHF, disse skal da legges i AdditionalDocumentReference.

Eksempel:

<cac:AdditionalDocumentReference>

  <cbc:ID>Rekv_123</cbc:ID>

  <cbc:DocumentType>Rekvisisjon</cbc:DocumentType>

</cac:AdditionalDocumentReference>

Spiller det noen rolle hvor man legger referanser?

EHF er et maskinlesbart format, da er det viktig at feltene i formatet brukes til det det de er ment å skulle inneholde. Dersom man ikke gjør det riktig er det ikke en gyldig EHF selv om validatoren ikke klager.

Eksempel på feil:

 • Referansenummer i felt for navn.
 • "Deres referanse" som noe man ikke har fått fra kunden.

Hva er factoring?

Med factoring menes en faktura som overdras og inndrives av annen aktør enn AccountingSupplierParty

Hva er factoring?

Med factoring menes en faktura som overdras og inndrives av annen aktør enn AccountingSupplierParty

Hvordan gjøres avrunding?

EHF baserer seg på avrunding med kun første siffer som skal vekk. Dokumentasjon av dette finner man på matematikk.org.

Hvor finner jeg XSD for EHF X

Det er ikke laget XSD spesifikt for EHF. Benytt XSD for tilhørende UBL.

Hvordan lager jeg klasser av XSD?

Dette avhenger av hvilket programmeringsspråk man benytter. Google er din venn.

Flere spørsmål?

Har du flere spørsmål om EHF, send oss gjerne en e-post på ehf@dfo.no eller se den tekniske spesifikasjonen

Oppdatert: 19. oktober 2020

Kontakt

e-post: ehf.dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord