Søk

8 søkeresultater funnet
Verktøy

Klimaspendverktøy

Få oversikt over statlige virksomheters klimaspend. Verktøyet viser bruttobudsjetterte virksomheters utgifter til innkjøp og grove estimater på klimafotavtrykket av dette. Utslippsfaktorene som er benyttet i utregningene og relevant veiledning for grønnere innkjøp finner du nederst på siden.

Verktøy

Klimagassutslipp for bygg

Verktøyet er for å rekne ut referansenivå for klimagassutslepp frå materialbruk i bygg. Verktøyet sett opp ei utslippsramme for bygget, dvs. eit klimagassbudsjett for byggeprosjektet. Utslippsramma kan bli brukt saman med krav til klimagassberekningar i bygganskaffelser.

Verktøy

Effektkalkulator for personbiler

Kalkulatoren viser effektene på CO2-utslipp og kostnader knyttet til drivstoff- og elforbruk og investeringskostnadene. Du kan sammenligne et referansekjøretøy (fossilt) med et nyanskaffet kjøretøy (nullutslipp).

Verktøy

Effektkalkulator for varebiler

Kalkulatoren viser effektene på CO2-utslipp og kostnader knyttet til drivstoff- og elforbruk og investeringskostnadene. Du kan sammenligne et referansekjøretøy (fossilt) med et nyanskaffet kjøretøy (nullutslipp).

Verktøy

Bilparkdata

Styringsverktøy for offentlige bilparker som hjelper deg med å få oversikt over egen bilpark og planlegge overgangen til nullutslippskjøretøy.