Søk

18 søkeresultater funnet
Verktøy

Grønn materialguide

Dette er veileder med praktisk og pedagogisk oversikt over miljøegenskaper til ulike bygningsmaterialer. Den gjør det enklere å ta miljøriktige valg i planleggingen av et byggeprosjekt.

Verktøy

Miljø og innovasjon i bygg og anlegg

Rapport frå gode døme på innkjøpsprosessar i bygg-, anlegg- og eigedomssektoren (BAE) der miljø og innovasjon har stått i fokus. Rapporten frå 22.03.2013 er utarbeidd av Sweco Norge på oppdrag for Difi.

Verktøy

Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Verktøy

Klimagassutslipp for bygg

Verktøy for å beregne referansenivå for klimagassutslipp fra materialbruk i bygg. Verktøyet setter opp en utslippsramme for bygget, dvs. et klimagassbudsjett for byggeprosjektet. Utslippsrammen kan brukes sammen med krav til klimagassberegninger i bygganskaffelser.

Verktøy

ECOproduct

ECOproduct er en dokumentasjon av miljøegenskaper laget for å kunne gjennomføre miljøriktige materiale- og produktvalg i et byggeprosjekt. Dokumentasjonen viser med karakterer og fargesymbol miljøpåvirkningen fra produksjonen, vugge til port, av byggevaren og derfor muliggjør sammenlikninger av byggevarer basert på miljøkriterier.

Verktøy

Kriterieveiviseren

Kriterieveiviseren gir deg krav og kriterier for miljø og sosialt ansvar, og dokumentasjon av kravene, som kan stilles i en anskaffelsesprosess.