Søk

8 søkeresultater funnet
Verktøy

Håndbok for ELRAPP

ELRAPP er Statens Vegvesens verktøy for å sikre en effektiv oppfølging av oppgavene i drift- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar, såkalte funksjonskontrakter.

Verktøy

Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Verktøy

FDVU-dokumentasjon for bygninger

Dette er en tverrfaglig veileder for systematisk drift, vedlikehold og utvikling. Veilederen inneholder både maler og eksempler.

Verktøy

Internkontroll IK bygg

Internkontroll bygg er et verktøy for å kartlegge og rapportere til eier om tilstand og skaderisiko på byggene, og andre forhold som er relevante for HMS.

Verktøy

Veileder om husleieordninger

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) ved Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) har laget en veiledning for å innføre og praktisere husleieordninger.