Søk

22 søkeresultater funnet
Verktøy

Oversikt over standardar og malar for eigedomsforvalting

Standard Norge har mange aktuelle standardar som kan brukast ved anskaffing av tenester til eigedomsforvalting. I tabellen under er det vist ei oversikt over standardar som kan brukast og visast til. Der finn du også lenke til DFØ sin mal for reinhaldstenester.

Verktøy

NS 3454 Livssykluskostnader for bygg

NS 3454 er hjelpemiddel for den som ønsker å gjennomføre LCC-analyser. Standarden kan benyttes i alle faser av et byggeprosjekt og i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU).

Verktøy

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

NS 8401 skal brukes i kontraktsforhold mellom oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om prosjekteringsoppdrag innenfor bygg og anlegg, herunder oppfølging av prosjekteringen i bygge- og reklamasjonsfasen. Standarden er basert på et oppdrag etter fast pris.

Verktøy

Avtaledokumenter fra Undervisningsbygg

Undervisningsbygg har laget maler for avtaledokumenter for ulike typer oppdrag, blant annet for koordinator i utførelsesfasen, byggherrens representant og hovedbedrift med samordningsansvar. Malene er lagt ut til inspirasjon.