Elektronisk handelsformat (EHF)

Spørsmål og svar om elektronisk handelsformat (EHF)

DFØ mottar en del spørsmål om Elektronisk handelsformat (EHF). Vi har satt sammen en del av de spørsmålene som går igjen.

Hva er EHF?

EHF er "Elektronisk handelsformat" og er en norsk tilpassing av Peppol BIS som er basert på UBL. EHF er utarbeidet i regi av DFØ.

Hvor finner jeg dokumentasjon om EHF?
EHF katalog- miljøinformasjon

Det er viktig å benytte systemer, som støtte for offentlige oppdragsgivere og deres leverandører, i anskaffelsesprosessen basert på Elektronisk Handelsformat (EHF). Systemstøtte brukes for å redusere tidsbruk for ulike prosesser som gjennomføres.
EHF katalog er et standardformat som systemer implementerer for at deres brukere skal kunne utveksle beskrivelse av varer og tjenester på en effektiv måte.
EHF katalog har tre ulike måter å registrere miljøegenskaper for et produkt.

  • Miljø, sosiale og økologiske merker (labels) for å vise oppdragsgiver at produktet har de egenskaper som er definert i merket.
  • Lenke til ulike databaser der oppdragsgiver kan hente ned relevant miljøinformasjon om produktet.
  • Maskinlesbar beregning av miljøfotavtrykk knyttet til det enkelte produkt

Tabellen under viser en oversikt over de felter i EHF katalog som kan benyttes:

NameGlobal warming potential
NameCodeGWP
value[fylles inn for det enkelte produkt]
valueQuantitykgCO2-eq
Frie felter i EHF katalog kalt AdditionalItemProperties som kan benyttes

Er du en leverandør ta kontakt med din systemleverandør og spør de om de kan lagre denne typen informasjon i katalogverktøy og sende dette som EHF katalog sammen med annen vare og tjenesteinformasjon.
Er du en oppdragsgiver spør din systemleverandør om de kan ta imot denne informasjonen, vise den i din søkemotor og kunne genere statistikk.

Dermed kan miljøfotavtrykk analyseres, måles og rapporteres på en enklere måte.

 Release-/endringsregime i DFØ

Versjonshåndtering EHF
Hva er factoring?

Med factoring menes en faktura som overdras og inndrives av annen aktør enn AccountingSupplierParty

Hvordan gjøres avrunding?
Hvor finner jeg XSD for EHF X

Det er ikke laget XSD spesifikt for EHF. Benytt XSD for tilhørende UBL.

Flere spørsmål?

Har du flere spørsmål om EHF, send oss gjerne en e-post på ehf@dfo.no eller se den tekniske spesifikasjonen

Oppdatert: 28. februar 2023

Kontakt

e-post: ehf.dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord