Utarbeidelse av ny handlingsplan i kategorien IKT

Statens innkjøpssenter lager en ny handlingsplan for perioden 2025–2029. Hold deg orientert om arbeidet, forventede effekter, status og overordnede milepæler.

Statens innkjøpssenter arbeider kategoribasert, og har en egen kategoristrategi for IKT for perioden 2022–2026. Kategoristrategien inneholder en handlingsplan med områder for fellesavtaler som vil ferdigstilles i løpet av 2024.

Vi arbeider nå med ny handlingsplan for perioden 2025–2029 med mål om å utvide IKT-porteføljen med hensiktsmessige områder for fellesavtaler.

Arbeidet skal også ivareta gjenanskaffelser av fellesavtaler som løper ut i perioden, og organiseres som et prosjekt i seksjon for IKT-avtaler i Statens innkjøpssenter.

Langsiktig planlegging har mange fordeler og bidrar til mer forutsigbarhet. Blant annet får virksomhetene oversikt over hvilke områder de evt. kan få behovsdekket uten å inngå egne avtaler. I tillegg kan markedet forberedes slik at de kan innrette seg for både kvalifisering til deltakelse og for å levere best mulige tilbud.

Forventede effekter av ny handlingsplan i IKT-kategorien

En av målsettingene med ny handlingsplan er blant annet å identifisere flere avtaleområder for felles behovsdekning i statlig sivil sektor med gevinstpotensialer i form av sikkerhet, miljø, sosialt ansvar, økonomi og effektivitet. Vi skal også ytterligere utvikle avtaleforvaltningen av vår IKT-portefølje mot kunder/virksomheter, marked og leverandører for å bidra til ønsket markedsutvikling og realisering av mer og flere gevinster.

Status

Det gjennomføres dialog med relevante interessenter og forberedes workshop med ulike virksomheter.

Gjennomføring av workshop

Det vil gå ut invitasjon til deltakelse på workshop for et utvalg av virksomheter som pr. i dag er omfattet av statlige fellesavtaler.

Deltakelse i workshop vil gi god anledning til å påvirke hvilke fellesavtaler som etableres i kategorien IKT de neste årene av Statens innkjøpssenter. Workshopene vil organiseres i følgende kategorier:

 • Innkjøpssamarbeid som lager avtaler på vegne av flere virksomheter
 • Store virksomheter med flere enn 1500 ansatte
 • Mellomstore virksomheter over 300 ansatte
 • Små virksomheter under 50 ansatte

Dersom din virksomhet ønsker å melde interesse for deltakelse på workshop, kan dere sende e-post til IKT-avtaler@dfo.no eller helle.paulsen@dfo.no.

Organisering av arbeidet

 • Prosjekteier: Ken Patrick, seksjonssjef
 • Prosjektleder: Helle Paulsen, seniorrådgiver (helle.paulsen@dfo.no)
 • Prosjektdeltaker: Johan Englund, fagdirektør (PerJohanDaniel.Englund@dfo.no)

Det vil også knyttes ressurser på arbeidet for å ivareta bærekraftig utvikling og grønn omstilling i kategorien.

Overordnede milepæler

 • Oppstart: Januar 2024
 • Februar 2024: Gjennomgang av eksisterende IKT-kategori og endringer/korrigeringer
 • Mars–mai 2024: Dialog, kartlegging og analyse
 • Mai og juni 2024: Diskusjon, høring og innspill blant relevante interessenter. Presentasjon for Statens innkjøpsråd
 • Før fellesferien 2024: Ferdigstillelse
Oppdatert: 23. april 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.