Ruter åpner for gradvis innfasing av el-busser ved bruk av tildelingskriterium

I anskaffelsen av busser til Asker og Bærum for perioden 2020–2031 åpnet Ruter for at nullutslippsteknologi kan innfases i løpet av kontraktsperioden.

Krav og kriterium: I anskaffelsen kombinerer Ruter minimumskrav til biodrivstoff med å bruke miljø som tildelingskriterium. Miljø vektes mellom 10 og 20 % og premierer nullutslippskjøretøy høyest og konvenesjonelt biodrivstoff lavest, og på bakgrunn av perioden som kjøretøyene vil være i drift.

For eksempel kan tilbyder velge å dele kontraktsperioden inn i fire perioder med ulik materiellsammensetning. Tilbyderen i eksempelet har levert inn ulik materiellsammensetning i fire perioder i løpet av kontraktsperioden. Periodene er vist nedenfor (andel av kontraktsperioden i parentes):

  • Periode 1: 1.7.20-1.1.21 (4,6 %)
  • Periode 2: 1.1.21-1.1.25 (36,4 %)
  • Periode 3: 1.1.25-1.1.28 (27,3 %)
  • Periode 4: 1.1.28-1.7.31 (31,8 %)

I evalueringen vil poengene som blir gitt per periode vektes med hvor stor andel av kontraktsperioden den utgjør.

Resultat: Fra oppstart ultimo juni 2020 vil 15 % av bussene som skal benyttes være batterielektriske. Fra 2025 vil 60 % av bussene som skal benyttes være batterielektriske.

Kommentar: Anskaffelsen omfatter busser i bussklasse 2 (med lengre rekkevidde enn bybusser), der det tidligere har vært begrenset med elbusser på det norske markedet. Det å legge opp til gradvis innfasing underveis i kontraktsperioden gir leverandørene mulighet til å danne seg gradvis erfaring med løsningen (som ruteplanlegging og ladebehov etc.). Videre antas prisen på elektriske bussene å synke framover, grunnet fallende batterikostnader. Dette kan redusere kostnaden for transporttjenesten og samtidig gjøre at oppdragsgiver har mulighet til å oppnå et større omfang miljøvennlige tjenester for kontraktsperioden enn. dersom kontrakten ikke ga mulighet for innfasing av nullutslippsteknologi underveis i kontraktsperioden.

Se vedlagt anbudsdokument nedenfor (især s. 17 og utover). 

Kontaktperson DFØ
Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 7. juni 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.