Innovasjonsverktøy

KS har utviklet flere innovasjonsverktøy som er praktiske hjelpemidler i innovasjonsprosesser. Her beskrives verktøyene N3 (Nytt, nyttig, nyttiggjort), Samveis og SLIK.

N3 (Nytt, nyttig, nyttiggjort) beskriver på en kortfattelig og god måte hva innovasjon er, og er i tillegg et konkret prosessverktøy som gir tilbakemelding og veiledning på konkrete case.

Samveis er et hjelpemiddel for alle som jobber med innovasjonsprosesser. Hjelpemiddelet inneholder verktøy, maler og veiledning for de ulike fasene i en innovasjonsprosess. Det er relevant for de innledende fasene av anskaffelser.  

Samveis gir hjelp ved prosjektstart, i forankringsarbeid, i endringsfasen og i overgang til ordinær drift. Det er i utgangspunktet tilpasset innovasjonsprosesser for tjenester innen helse og omsorg i kommunene, men passer også for andre områder.  Metodikken er bygget opp av verktøy innenfor tjenestedesign, gevinstrealisering og forankring.

SLIK står for systematisk ledelse av innovasjon i kommunene og retter seg mot kommunale leder og politikere, og peker på viktige komponenter i kommunens innovasjonssystem.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.