Kapittel

7. Rapport etter kontroll

I dette kapittelet finnes informasjon om dokumentasjon etter gjennomført kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår mv. er oppfylt.

Bildet viser en tegning av en prosess med 10 steg, der steg 10 er markert.

En gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår mv. skal dokumenteres i samsvar med god forvaltningsskikk og krav i arkivloven. Dette gjelder også gjennomførte risikovurderinger. Dokumentasjonen skal være skriftlig, og det bør utarbeides et notat eller en rapport etter at kontrollen er avsluttet. Denne rapporten vil, sammen med en skriftlig risikovurdering, vise at du har ivaretatt kontrollplikten etter forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. 

Rapporten vil også ligge til grunn for fremtidige kontroller, og som en erfaring som kan benyttes i fremtidige risikovurderinger av kontraktsforhold med denne leverandøren.

Oppdatert: 20. desember 2023

Veileder om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv.

Skriv ut / lag PDF

1. Innledning

Forutsetninger for å sikre at regelverket blir fulgt

To sjekklister

Når gjelder forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter?

2. System og rutiner

3. Kontraktsinngåelse

Kontraktsvilkår

Krav til dokumentasjon og personvern

Krav til informasjon om krav til lønns- og arbeidsvilkår mv.

4. Egenrapportering

5. Kontroll

Forholdet til kontrolletatene

Risikovurdering

Risikomomenter

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

Tips for utplukk av arbeidstakere for kontroll:

Hva skal kontrolleres?

Kontroll av lønn

Sjekkliste kontroll lønn

Kontroll av arbeidstid

Sjekkliste kontroll av arbeidstid

Kontroll av krav om obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Når gjelder kravet til å ha OTP?

Hva skal kontrolleres?

Kontroll av HMS-kort

Kontroll

Krav til informasjonsplikt og språkferdigheter

6. Tiltak og sanksjoner

7. Rapport etter kontroll

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.