Søk

465 søkeresultater funnet
Verktøy

Beskytt kommunen - håndbok i antikorrupsjon

Håndboken er revidert i 2014 og er basert på praktiske erfaringer og tilbakemeldinger fra en rekke kommuner og fylkeskommuner. Boken henvender seg til folkevalgte, ledere, ansatte og tillitsvalgte i kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter.