Søk

397 søkeresultater funnet
Verktøy

Digital Tendering Tool

Many organisations are increasingly adopting digital tools for tendering. This is an efficient approach that also improves the traceability and documentation of the procurement process.

Verktøy

Grønn materialguide

Dette er veileder med praktisk og pedagogisk oversikt over miljøegenskaper til ulike bygningsmaterialer. Den gjør det enklere å ta miljøriktige valg i planleggingen av et byggeprosjekt.

Verktøy

Mal unntakshjemmel for FoU-prosjekter

Statens Vegvesen har laget en mal for å vurdere om prosjektet omfattes av unntakshjemmelen. Malen er et godt utgangspunkt for å dokumentere vurderinger og begrunnelser vedrørende FoU-unntaket.

Verktøy

Prosedyre for påseplikt og kontrollansvar

Prosedyren angir en beskrivelse av oppfølgingsprosessen for ivaretakelse av lønns- og arbeidsvilkår og hvem som er ansvarlig for dette innad i virksomheten. Prosedyren gjelder for byggekontrakter.