Søk

395 søkeresultater funnet
Verktøy

Kjøp av etisk kaffi, te og kakao

Vi gjennomførte nyleg ein konkurranse for leige av kaffimaskinar. Det vart stilt krav til økologisk og rettferdig produsert kaffi, te og kakao.

Verktøy

Prosedyre for kontroll av ID-kort på byggeplass

Føremålet med prosedyren er å sørge for at kontroll av ID vert gjennomført og at kontrollane er tilstrekkeleg effektive til at Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) opprettheld sikre byggeplassar og førebygger eller avdekker arbeidslivskriminalitet.

Verktøy

Prosedyre for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

Prosedyren omtaler tiltak for korleis Omsorgsbygg kan sikre bruk av seriøse entreprenørar/underentreprenørar som oppfyller krava til lønns- og arbeidsvilkår, og korleis Omsorgsbygg skal gjennomføre kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.

Verktøy

Prosedyre for kontroll av byggeplass

Føremålet med prosedyren er å sørge for at det vert gjennomført byggeplasskontrollar og at kontrollane er tilstrekkeleg effektive til at ein held ved lag sikre byggeplassar, og avdekker eller førebygger arbeidskriminalitet.

Verktøy

Mal for høringsutkast av konkurransegrunnlag

Anskaffelsesseksjonen og kontor for brukeranskaffelser i NAV sender konkurransegrunnlag på høring i alle sine anskaffelser. De har laget denne malen for høringsdokumentet som leverandørene skal fylle ut.

Verktøy

Digital Tendering Tool

Many organisations are increasingly adopting digital tools for tendering. This is an efficient approach that also improves the traceability and documentation of the procurement process.