Søk

14 søkeresultater funnet
Verktøy

Risikostyringsverktøy lønns- og arbeidsvilkår

Risikostyringsverktøyet hjelper deg med å vurdere risiko for brudd på krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Du får også hjelp til å utføre en dokumentasjonsgjennomgang der det er nødvendig.

Verktøy

Selvevalueringsverktøy

Verktøyet benyttes til å dokumentere virksomhetens nå-tilstand på anskaffelsesområdet. Dette gir grunnlag for å identifisere forbedringspotensial og veien videre.

Verktøy

Innkjøpsanalyseverktøy

Vil du identifisere og estimere verdien av potensielle kostnadsbesparelser i egen anskaffelsesfunksjon? Her finner du verktøy og veileder samt instruksjonsvideoer for nettopp det. Vi har også verktøy for prissammenligning og -kontroll.

Verktøy

Klimaspendverktøy

Få oversikt over statlige virksomheters klimaspend. Verktøyet viser bruttobudsjetterte virksomheters utgifter til innkjøp og grove estimater på klimafotavtrykket av dette. Utslippsfaktorene som er benyttet i utregningene og relevant veiledning for grønnere innkjøp finner du nederst på siden.

Verktøy

Klimagassutslipp for bygg

Verktøy for å beregne referansenivå for klimagassutslipp fra materialbruk i bygg. Verktøyet setter opp en utslippsramme for bygget, dvs. et klimagassbudsjett for byggeprosjektet. Utslippsrammen kan brukes sammen med krav til klimagassberegninger i bygganskaffelser.