Søk

17 søkeresultater funnet
Verktøy

Spendverktøy

Ønsker du å identifisere muligheter og beregne potensialet for besparelser i egen anskaffelsesfunskjon? Et spendverktøy kan støtte dette arbeidet ved å legge til rette for analyser av innkjøpsvolum, identifisere strategiske områder og for å ta bedre beslutninger.

Verktøy

Effektkalkulator for personbiler

Kalkulatoren viser effektene på CO2-utslipp og kostnader knyttet til drivstoff- og elforbruk og investeringskostnadene. Du kan sammenligne et referansekjøretøy (fossilt) med et nyanskaffet kjøretøy (nullutslipp).

Verktøy

Effektkalkulator for varebiler

Kalkulatoren viser effektene på CO2-utslipp og kostnader knyttet til drivstoff- og elforbruk og investeringskostnadene. Du kan sammenligne et referansekjøretøy (fossilt) med et nyanskaffet kjøretøy (nullutslipp).

Verktøy

Selvevalueringsverktøy

Verktøyet benyttes til å dokumentere virksomhetens nå-tilstand på anskaffelsesområdet. Dette gir grunnlag for å identifisere forbedringspotensial og veien videre.

Verktøy

Klimagassutslipp for bygg

Verktøyet er for å rekne ut referansenivå for klimagassutslepp frå materialbruk i bygg. Verktøyet sett opp ei utslippsramme for bygget, dvs. eit klimagassbudsjett for byggeprosjektet. Utslippsramma kan bli brukt saman med krav til klimagassberekningar i bygganskaffelser.